Generelt

Angir generelle innstillinger for regneark.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg → LibreOffice Calc → Generelt


MĂ„l

MĂ„leenhet

Definerer mÄleenheten i regneark.

Tabulatoravstand

Angir tabulator mellomrom avtstanden.

Oppdater

Oppdater lenker ved innlasting

warning

Innstillinger for automatiske koblingsoppdateringer som er lagret i dokumenter, ignoreres av sikkerhetshensyn. Linkoppdateringer er alltid begrenset av LibreOffice Sikkerhets-innstillinger i - LibreOffice – Sikkerhet.


Alltid

Oppdater alltid koblinger under lasting av et dokument, og bare hvis dokumentet er i en klarert filplassering eller det globale sikkerhetsnivÄet er lavt (ikke anbefalt).

warning

Denne innstillingen hÄndteres somPÄ anmodning med mindre det globale makronivÄet er satt til Lav i - LibreOffice - Sikkerhet - Makro sikkerhet... - SikkerhetsnivÄl - Lavt (ikke anbefalt) eller dokumentet er plassert pÄ et klarert sted definert av - LibreOffice - Sikkerhet - Makro sikkerhet... - Betrodde Kilder - Betrodde Filloasjoner.


PĂ„ oppfordring

Oppdateringer kobler bare pÄ forespÞrsel mens du laster et dokument.

Aldri

Lenker oppdateres aldri mens du laster et dokument.

Innstillinger for inndata

Trykk «Enter» for Ä flytte markÞren

Angir i hvilken retning markÞren skal flyttes i regnearket nÄr du trykker pÄ «Enter».

Trykk «Enter» for Ä gÄ til endringsmodus

Bestemmer oppfÞrselen til Enter-tasten i et regneark. Aktivering av dette alternativet fÄr Enter til Ä Äpne celleinnhold for redigering.

Fjern avmerkingen for dette alternativet for Ä fÄ Enter-tasten til Ä velge cellen under gjeldende celle.

tip

Hvis et celleomrÄde er valgt, vil neste celle innenfor omrÄdet velges hver gang Enter trykkes. Derfor er det nyttig Ä aktivere dette alternativet nÄr du legger inn verdier i en rekke celler sekvensielt.


Utvid formatering

Angir om formateringsegenskapene til den valgte cellen automatisk skal brukes pÄ tomme naboceller. Hvis innholdet i den valgte cellen for eksempel har egenskapen «halvfet», vil denne egenskapen ogsÄ brukes pÄ naboceller. Denne funksjonen pÄvirker ikke celler som allerede har en spesiell formatering. Du kan se omrÄdet som pÄvirkes, hvis du trykker  + *» (gangetegnet pÄ talltastaturet). Dette formatet brukes ogsÄ pÄ alle nye verdier som settes inn i dette omrÄdet. De vanlige standardinnstillingene brukes pÄ celler utenfor dette omrÄdet.

Utvid referansen nÄr nye celler/rader blir satt inn

Angir om referansene skal utvides nÄr kolonner eller rader settes inn ved siden av referanseomrÄdet. Dette er bare mulig hvis referanseomrÄdet der kolonnen eller raden settes inn, opprinnelig gikk over minst to celler i den Þnskede retningen.

Eksempel: Hvis en formel har en referanse til omrÄdet A1:B1 og du setter inn en ny kolonne etter kolonne B, utvides referansen til Ä gjelde omrÄdet A1:C1. Hvis det finnes en referanse til omrÄdet A1:B1 og du setter inn en ny rad under rad 1, blir ikke referansen utvidet, fordi det finnes bare en enkelt celle i loddrett retning.

Hvis du setter inn rader eller kolonner midt i et referanseomrÄde, blir referansen alltid utvidet.

Vis merking i kolonnebokstaver og radnummer

Angir om overskriftene i de valgte kolonnene og radene skal merkes.

Vis advarsel om overskrivning ved innliming av data

Angir at det skal vises en advarsel nÄr du limer inn celler fra utklippstavla til et celleomrÄde som ikke er tomt.

Plasser cellereferanse med utvalg

Med alternativet, utvider du et valg (med +Shift+Ned/Opp) hopper til slutten av serien i kolonnen, som ble lagt til sist til det opprinnelige valget. NÄr alternativet ikke er angitt, utvider du et valg (med +Shift +Ned/Opp) hopper til slutten av intervallet i kolonnen hvor valg av celleomrÄde ble startet. Det samme gjelder selvsagt nÄr du utvider et utvalg pÄ rader, med+ Shift+Venstre/HÞyre.

Supporter oss!