Innstillinger for LibreOffice Calc

Definerer ulike innstillinger for regneark, innhold som skal vises og markørretningen etter en celleoppføring. Du kan også definere sorteringslister, bestemme antall desimaler og innstillingene for registrering og utheving av endringer.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et regnearkdokument og vel → LibreOffice Calc.


Generelt

Angir generelle innstillinger for regneark.

Standarder

Definerer standardinnstillinger for nye regnearkdokumenter.

Vis

Angir hvilke elementer som skal vises i hovedvinduet til LibreOffice Calc. Du kan også velge om verdier i tabeller skal merkes.

Beregn

Definerer beregningsinnstillingene for regneark. Definerer oppførselen til regneark med iterative referanser, datoinnstillingene, antall desimaler, og det skal skilles på store eller små bokstaver når du søker i regneark.

Formel

Definerer innstillinger for formelsyntaksen og innstillingene for innlasting for LibreOffice Calc.

Sorteringslister

Alle selvvalgte lister vises i dialogvinduet Sorteringslister. Du kan også lage og redigere dine egne lister. Sorteringslister kan bare inneholde tekst, ikke tall.

Endringer

Dialogvinduet Endringer angir forskjellige innstillinger for merking av endringer som tas opp i dokumenter.

Kompatibilitet

Definerer kompatibilitetsinnstillinger for LibreOffice Calc.

Rutenett

Angir innstillingene for et rutenett du kan tilpasse og bruke på dine dokumentsider. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemme nøyaktig hvor objekter skal plasseres. Du kan også angi at dette rutenettet skal falle sammen med et «magnetisk» festerutenett.

Skriv ut

Angir utskriftsoppsettet for regneark.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!