Bakgrunn

Angir bakgrunnen for HTML-dokumenter. Bakgrunnen er gyldig for både nye HTML-dokumenter og for de du laster inn, så lenge disse ikke har definert sin egen bakgrunn.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et HTML-dokument og velg → LibreOffice Writer/Web → Bakgrunn


Klikk på en farge. Klikk Ingen-knappen for å fjerne en bakgrunnsfarge.

Supporter oss!