Rutenett

Angir innstillingene for et rutenett du kan tilpasse og bruke på dine dokumentsider. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemme nøyaktig hvor objekter skal plasseres. Du kan også angi at dette rutenettet skal falle sammen med et «magnetisk» festerutenett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice Writer / LibreOffice Calc / LibreOffice Writer/Web → Rutenett


Rutenett

Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Vis rutenett

Angir innstillinger for Internett.

Oppløsning

Vannrett

Definerer måleenheten for avstanden mellom gitterpunkter på X-aksen.

Vannrett

Definerer rutenettavstandene i ønsket måleenhet på Y-aksen.

Inndeling

Vannrett

Angi antall mellomrom mellom gridpunkter på X-aksen.

Vannrett

Angi antall mellomrom mellom gridpunkter på Y-aksen.

Synkroniser aksene

Angir om rutenettinnstillingene skal endres symmetrisk. Oppløsningen og inndelingene på X- og Y-aksen endres ikke.

Sette rutenettsfargen i LibreOffice - Applikasjonsfarger

Supporter oss!