Innstillinger for LibreOffice Writer/Web

Velg grunninnstillingene for LibreOffice-dokumenter i HTML-format.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et HTML-dokument og velg → LibreOffice Writer/Web


Vis

Angir standardverdier for både visning av objekter i tekstdokumenter og for vinduselementene.

Formateringsstøtte

I LibreOffice tekst og HTML-dokumenter defineres skjermen for bestemte tegn og for den direkte markøren.

Rutenett

Angir innstillingene for et rutenett du kan tilpasse og bruke på dine dokumentsider. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemme nøyaktig hvor objekter skal plasseres. Du kan også angi at dette rutenettet skal falle sammen med et «magnetisk» festerutenett.

Skriv ut

Angir utskriftsinnstillingene for et tekst- eller HTML-dokument.

Tabell

Definerer innstillingene for tabeller i tekstdokument.

Bakgrunn

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!