Innstillinger for LibreOffice Writer/Web

Velg grunninnstillingene for LibreOffice-dokumenter i HTML-format.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et HTML-dokument og velg → LibreOffice Writer/Web


Vis

Angir standardverdier for både visning av objekter i tekstdokumenter og for vinduselementene.

Formateringsstøtte

I LibreOffice tekst og HTML-dokumenter defineres skjermen for bestemte tegn og for den direkte markøren.

Rutenett

Angir innstillingene for et rutenett du kan tilpasse og bruke på dine dokumentsider. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemme nøyaktig hvor objekter skal plasseres. Du kan også angi at dette rutenettet skal falle sammen med et «magnetisk» festerutenett.

Skriv ut

Angir utskriftsinnstillingene for et tekst- eller HTML-dokument.

Tabell

Definerer innstillingene for tabeller i tekstdokument.

Bakgrunn

Angir bakgrunnen for HTML-dokumenter. Bakgrunnen er gyldig for både nye HTML-dokumenter og for de du laster inn, så lenge disse ikke har definert sin egen bakgrunn.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!