Automatisk bildetekst

Angir innstillingene for bildetekster som legges til automatisk i innsatte objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument, velg - LibreOffice Writer - AutoType.


Legg til bildetekst automatisk ved innsetting

Aktiver objekttypen(e) som Auto Bildetekst-innstillingene brukes for.

Bildetekstrekkefølge

Velg rekkefølge av bildetekst: kategorietikett først eller nummerering først.

Bildetekst

Definer alternativene som skal brukes for den valgte objekttypen. Disse alternativene er identiske med de i Sett inn - bildetekst-menyen, som er tilgjengelig når et objekt er valgt. Forhåndsvisningsvinduet i dialogboksen viser resultatet av de valgte innstillingene.

Kategori

Angir kategorien for det valgte objektet.

Nummerering

Angir hvilken type nummerering som kreves.

Etter nummer

Angi valgfrie tegn som skal vises mellom bildetekstnummeret og kategorien. Dette alternativet er bare aktivt når Nummerering først er valgt for bildetekstrekkefølgen.

Før bildetekst

Definer valgfritt teksttegn som vises etter bildetekstkategorien og bildetekstnummeret.

Stilling

Bestemmer bildet av bildeteksten med hensyn til objektet.

Overskriftsnummer før bildetekstnummer

Opp til nivå

For typisk bruk av overskrifter, vil det valgte tallet indikere hvor mange nivåer av overskriftsnummer (fra nivå 1) som vises. Hvis [Ingen] er valgt, vises ikke noe overskriftsnummer.

note

Overskriftsnummeret som er valgt for visning er den første foregående overskriften hvis disposisjonsnivå er lik eller mindre enn det valgte disposisjonsnivået. Velg for eksempel "2" for å bruke overskriftsnummeret til den første forrige overskriften med disposisjonsnivå 1 eller disposisjonsnivå 2.


Separator

Definer tegnet som skal vises mellom overskriftsnummeret og bildetekstnummeret.

Kategori- og rammeformat

Tegnstil

Spesifiserer tegnstilen for bildetekstkategorien og bildetekstnummeret.

Legg til kantlinje og skygge

Bruker objektets kantlinje og skygge på bildetekstrammen.

Supporter oss!