Automatisk bildetekst

Angir innstillingene for bildetekster som legges til automatisk i innsatte objekter.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer → Automatisk bildetekst


Legg til bildetekst automatisk ved innsetting

Velg objekttypen du vil at innstillingene for automatisk bildetekst skal gjelde.

Bildetekst

Angir innstillingene som skal brukes pĂ„ den valgte objekttypen. Disse innstillingene er identiske med de som finnes i menyen Sett inn → Bildetekst, som er tilgjengelig nĂ„r et objekt er valgt. Under innstillingene ser du en forhĂ„ndsvisning av objektkategorien sammen med nummereringstypen

Kategori

Angir kategorien for det valgte objektet.

Nummerering

Angir hvilken type nummerering som kreves.

Skilletegn

Angir tegnet som skal vises etter nummeret pÄ overskriften eller kapittelnivÄet.

Stilling

Bestemmer bildet av bildeteksten med hensyn til objektet.

Nummerering av bildetekster etter kapittel

NivÄ

Angir pÄ hvilket overskrifts- eller kapittelnivÄ nummereringen skal startes.

Separator

Angir tegnet som skal vises etter nummeret pÄ overskriften eller kapittelnivÄet.

Kategori- og rammeformat

Tegnstil

Angir tegnstilen til bildetekstavsnittet

Legg til kantlinje og skygge

Bruker objektets kantlinje og skygge pÄ bildetekstrammen.

Supporter oss!