Generelt

Angir generelle innstillinger for tekstdokumenter.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer → Generelt


Oppdater

Oppdater lenker ved innlasting

warning

Innstillinger for automatiske koblingsoppdateringer som er lagret i dokumenter, ignoreres av sikkerhetshensyn. Linkoppdateringer er alltid begrenset av LibreOffice Sikkerhets-innstillinger i - LibreOffice – Sikkerhet.


Alltid

Oppdater alltid koblinger under lasting av et dokument, og bare hvis dokumentet er i en klarert filplassering eller det globale sikkerhetsnivÄet er lavt (ikke anbefalt).

warning

Denne innstillingen hÄndteres somPÄ anmodning med mindre det globale makronivÄet er satt til Lav i - LibreOffice - Sikkerhet - Makro sikkerhet... - SikkerhetsnivÄl - Lavt (ikke anbefalt) eller dokumentet er plassert pÄ et klarert sted definert av - LibreOffice - Sikkerhet - Makro sikkerhet... - Betrodde Kilder - Betrodde Filloasjoner.


PĂ„ oppfordring

Oppdateringer kobler bare pÄ forespÞrsel mens du laster et dokument.

Aldri

Lenker oppdateres aldri mens du laster et dokument.

Automatisk

Felter

Innholdet i alle felt oppdateres automatisk nÄr innholdet pÄ skjermen vises som nytt. Noen av feltene oppdateres hver gang et bestemt vilkÄr er oppfylt, selv om det ikke er satt et merke i denne boksen. Denne tabellen viser hvilke felt som alltid oppdateres, uavhengig av denne avkryssingsboksen.

VilkÄr

Felter som oppdateres automatisk

Dokumentet skrives ut (gjelder ogsÄ eksport som PDF)

Forfatter, Avsender, Kapittel, Dato, Klokkeslett, Referanser, Sist skrevet ut

Dokumentet lastes inn pÄ nytt

Forfatter, Avsender, Kapittel, Dato, Klokkeslett

Dokumentet lagres

Filnavn, Statistikk, Revisjonsnummer, Total redigeringstid, Endret

Tekstlinja som inneholder feltet, redigeres

Forfatter, Avsender, Kapittel, Dato, Klokkeslett

En variabel endres manuelt

VilkÄrstekst, Skjult tekst, Skjult avsnitt, Variabler, DDE-felt

«Fast innhold» slÄs av

Forfatter, Avsender, alle dokumentinformasjonsfelter

Antall sider endres

Side


Diagrammer

Angir om diagrammer skal oppdateres automatisk. Hver gang verdien i en tabellcelle i Writer endres og skrivemerket flyttes ut av denne cellen, oppdateres diagrammet som viser verdien i denne cellen automatisk

Innstillinger

MĂ„leenhet

Angir mÄleenheten for tekstdokumenter.

Tabulatoravstand

Angir Ăžnsket avstand mellom hver tabulatorstopp. Den vannrette linjalen viser den valgte avstanden.

SlÄ pÄ tegnenhet

NÄr denne innstillingen er aktivert, vil mÄleenhetene for innrykk og mellomrom pÄ fanen Format - Paragraf - innrykk & Avstand vÊre tegn (ch) og linje.

Bruk kvadratisk sidemodus pÄ tekstrutenett

NĂ„r denne innstillingen er aktivert, ser tekstlinjen ut som en firkantet side. Firkantet side er en sidelayout som brukes til Ă„ trene studenter til Ă„ skrive artikler i Kina og Japan.

Ordtelling

Flere skilletegn

Angir tegnene som anses som ordseparatorer nÄr det telles ord, i tillegg til mellomrom, faner og linjeproblemer.

Show standardized page count

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allows quick calculation of the number of these pages.

Characters per standardized page

Set the number of characters for the standardized page.

Supporter oss!