Endringer

Definerer innstillingene for tabeller i tekstdokument.

Hvis du vil ta opp eller vise endringer i tekst- eller regnearkdokumentet, velger duRediger - Spor endringer - Opptak ellerRediger - Spor endringer - Vis

For å bruke denne funksjonen …

Opna eit tekstdokument og velg → LibreOffice Writer → Endringer


Tekstvisning

Definerer innstillingene for visning av innspilte endringer. Velg type endring og tilhørende visningsattributt og farge. Forhåndsvisningsfeltet viser effekten av de valgte visningsalternativene.

Innsettinger/Egenskaper

hvordan endringer i dokumentet vises når tekst blir satt inn.

Slettinger/Egenskaper

Angir hvordan endringer i dokumentet vises når tekst blir slettet. Hvis du registrerer sletting av tekst, vil slettet tekst bli vist med den valgte egenskapen (for eksempel gjennomstreking) istedenfor å bli fjernet.

Endrede egenskaper / Egenskaper

Angi hvordan endringer i tekstegenskaper skal vises i dokumentet. Disse endringene innvirker blant annet på tildelingen av formateringer, som halvfet, kursiv og understreking.

Farge

Du kan også velge en farge som skal vise hver type endring som tas opp. Når du velger «Av forfatter» fra listen, blir fargen automatisk bestemt av LibreOffice. Da får hver forfatter sin egen farge som brukes til å vise endringer som gjøres av denne forfatteren.

Endrede linjer

Du kan velge et merke som vises i venstre eller høyre marg for å vise hvilke linjer som er endret i teksten.

Marker

Definerer om og hvor endrede linjer i dokumentet er merket. Du kan angi markeringene slik at de alltid vises på venstre eller høyre sidemargin eller på den ytre eller indre marginen.

Farge

Angir fargen for å markere de endrede linjene i teksten.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!