Formateringsstøtte

I LibreOffice tekst og HTML-dokumenter defineres skjermen for bestemte tegn og for den direkte markøren.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument og velg > → LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/Web → Formateringsstøtte


Vis formatering

Angir hvilke kontrolltegn som skal være synlige på skjermen. Slå på denne visningen ved å trykke på knappen Kontrolltegn (som ikke skrives ut)standardverktøylinjen. Nå vil alle tegn du har merket av for i kategorien Formateringsstøtte, bli vist.

Avsnittsslutt

Angir om avsnittsskilletegnene skal vises. Avsnittsskilletegnene inneholder også informasjon om avsnittsformatet.

Myke bindestreker

Angir om selvvalgte skilletegn skal vises. Dette er skjulte skilletegn du setter inn i et ord ved å trykke Ord med selvvalgte skilletegn deles bare på slutten av en linje der et selvvalgt skilletegn er satt inn, uansett om automatisk orddeling er slått på eller av.

Mellomrom

Angir om hver plass skal representeres i teksten med et punktum.

Harde mellomrom

Angir at harde mellomrom vises som grå bokser. Når du bruker et hardt mellomrom, brytes ikke ordene på hver side av det på slutten av en linje. Du kan sette inn et hardt mellomrom med hurtigtastene .

Tabulatorer

Angir at tabulatorstoppene vises som små piler.

Linjeskift

Viser alle linjeskiftene som er satt inn med hurtigtasten «Skift + Enter». Disse linjeskiftene lager en ny linje, men ikke et nytt avsnitt.

Skjulte karakterer

Viser tekst som bruker tegnformatet "skjult", når Vis - Formateingsmarkering er aktivert

Bokmerker

Angir at bokmerkeindikatorer vises. | angir posisjonen til et punktbokmerke. [ ] indikerer starten og slutten av et bokmerke i et tekstområde.

warning

Følgende kontroller vises bare for Writer-dokumenter, ikke for HTML-dokumenter.


Beskyttede områder

Aktiver markør

Angir at du kan sette markøren i et beskyttet område, men kan ikke gjøre noen endringer.

Direktemarkør

Angir alle egenskaper for det direkte skrivemerket.

Direkte skrivemerke

Aktiverer det direkte skrivemerket.Du kan også aktivere denne funksjonen gjennom å klikke på Aktiver/Deaktiver Direkte Skrivemerke på verktøylinjen, eller Rediger → Modus for direkte skrivemerke i et tekstdokument.

Sett inn

Angir innstillingene for innsetting ved hjelp av det direkte skrivemerket. Hvis du klikker på et sted i dokumentet, kan du skrive eller sette inn et nytt avsnitt akkurat på dette stedet. Egenskapene til dette avsnittet er avhengig av hvilket valg du har gjort. Disse valgene er tilgjengelig:

Tabulatorer

Når du bruker det direkte skrivemerket, settes det nødvendige antallet tabulatorstopp inn foran det nye avsnittet, slik at det får plasseringen du har valgt.

Tabulatorer og mellomrom

Når du bruker det direkte skrivemerket, settes det nødvendige antallet tabulatorstopp inn foran det nye avsnittet, slik at det får plasseringen du har valgt.

Mellomrom

Når direktemarkøren brukes, legges mellomrom til i det nye avsnittet til den klikkede posisjonen er nådd.

Venstre avsnittsmarg

Når du bruker det direkte skrivemerket, settes venstreinnrykket slik at avsnittet justeres i vannrett retning der du klikker med det direkte skrivemerket. Avsnittet venstrejusteres.

Avsnittsjustering

Setter avsnittsjustering når det direkte skrivemerket blir brukt. Avhengig av hvor på skjermbildet musa trykkes vil avsnittet bli venstrejustert, midtstilt, eller høyrejustert. Før du trykker på musa viser skrivemerket med en trekant hvilken justering som er satt.

note

Alle valg for innsetting brukes bare på det gjeldende avsnittet du har laget med det direkte skrivemerket.


Supporter oss!