Skriv ut

Angir utskriftsinnstillingene for et tekst- eller HTML-dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/Web → Skriv ut


note

The print settings defined on this tab page apply to all subsequent print jobs, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Innhold

Angir hvilket dokumentinnhold som skal skrives ut.

Images and objects

Velg om bilde i tekstdokumentet skal skrives ut.

Kontrollelement for skjema

Velg om skjemakontrollfelt i tekstdokumentet skal skrives ut.

Sidebakgrunn

Angir om du skal inkludere farger og objekter som er satt inn i side bakgrunnen (Format - Side - Bakgrunn) i det trykte dokumentet.

Print text in black

Velg om teksten alltid skal skrives ut i svart.

Skjult tekst

Sett et merke i denne avkryssingsboksen hvis du vil skrive ut tekst som er merket som skjult tekst. Disse typene skjult tekst kan skrives ut: Tekst som er formatert som skjult ved hjelp av Format → Tegn → Skrifteffekter → Skjult, og tekstfeltene Skjult tekst og Skjulte avsnitt.

Plassholder for tekst

Sett et merke i denne avkryssingsboksen for ĂĄ skrive ut plassholdere for tekst. Fjern merket hvis du vil at plassholdere for tekst skal stĂĄ tomme i utskrifta. Plassholdere for tekst er felter.

Sider

Angir utskriftsrekkefølgen for LibreOffice Writer-dokumenter med flere sider.

Venstresider (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Velg om alle venstresidene (oddetalssidene) i tekstdokumentet skal skrives ut.

Høyresider (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Velg om alle høyresidene (oddetalssidene) i tekstdokumentet skal skrives ut.

Brosjyre

Velg Brosjyre for ĂĄ skrive ut dokumentet i brosjyreformat. Brosjyreformatet er slik i LibreOffice Writer:

Hvis du skriver ut et dokument i portrett på en liggende side, skrives to motsatte sider i en brosjyre ut ved siden av hverandre. Hvis du har en skriver med dobbeltsidig utskrift, kan du opprette en hel brosjyre fra dokumentet ditt uten å måtte samle sidene senere. Hvis du har en skriver som kun har enkeltsidig utskrift, kan du oppnå denne effekten ved å først skrive ut forsidene med alternativene "Front sider / høyre sider / ulige sider" merket og deretter sette inn hele papirbunken i din skriver og skriver ut alle baksidene med alternativet "Tilbake sider / venstre sider / jevne sider" merket.

Fra høyre til venstre

Merk av i denne avkryssingsboksen for å skrive ut sidene i brosjyren i riktig rekkefølge for språk der teksten skrives fra høyre til venstre.

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Language Settings - Languages.


Annet

Ta med innsatte tomme sider

Hvis det er satt et merke i denne boksen, vil tomme sider som settes inn automatisk, også skrives ut. Dette er det beste valget for dobbeltsidige utskrifter. For eksempel kan du skrive ut en en bok der avsnittsstilen for kapittler er valgt slik at den første siden alltid skal være en oddetallsside. Hvis den siste siden i det forrige kapittelet er en oddetallsside, vil LibreOffice sette inn en tom partallsside. Denne innstillingen styrer med andre ord om slike partallssider skal skrives ut eller ikke.

Papirskuff fra skriveroppsettet

For skriverer med flere papir skuffer betyr «Papirskuff fra skriveroppsettet» at papirskuffen velges av skriveroppsettet i datamaskinen.

Faks

Hvis du har installert programvare for bruk av faks pĂĄ maskinen, og vil ha mulighet til ĂĄ sende faks rett fra tekstdokumentet, velger du en faksmaskin her.

Innhold

Bestemmer om kommentarer i dokumentet skal skrives ut.

Supporter oss!