Endre standardmal

Når du åpner et nytt dokument med Fil → Ny vises et tomt dokument baseret på en LibreOffice-mal. Du kan redigere, forandre eller erstatte denne malen, så det nye dokumentet inneholder de tilpassede stilene dine eller annet innhold.

Tilpasse standardmaler

Merknadsikon

Du kan angi en dokumentmal for hver LibreOffice-del. Det følgende beskriver hvordan man får fram for tekstdokumenter.


  1. Lagre dokumentet ved å velge Fil → Maler → Lagre som og lagre dokumentet i kategorien Mine maler

  2. Velg Fil → Ny → Mal.

  3. Dobbeltklikk på Mine maler i listen. Du vil se de brukerdefinerte maler i brukerkatalogen som er angitt under - LibreOffice - Stier . Velg malen du nettopp har lagret.

  4. Velg Bruk som standardmal. Neste gang du åpner et nytt tekstdokument, vil det nye dokumentet være baseret på den nye standardmalen.

Bruke tilpassede maler

Det er flere måter som kan gjøre arbeidet ditt lettere ved å bruke dine egne selvvalgte maler.

Maler i mappen

Du kan lagre en ny mal med Fil - Maler - Lagre som mal eller ved å velge "Mal" filtype i hvilken som helst Lagre dialog. Lagre malen i brukerkatalogen som er angitt under - LibreOffice - Stier for å få tilgang til malmen i dialogboksen File - New - Templates .

For å åpne malen for redigering, velg File - New - Templates , velg mal og klikk på knappen Rediger .

Supporter oss!