Vanlige skrifter

Innstillingene for de grunnleggende skrifttypene i dokumentene dine.

→ Språkinnstillinger → Språk.

Disse innstillingene angir de grunnleggende skriftene for de forhĂĄndsdefinerte malene. Du kan ogsĂĄ endre eller tilpasse standard tekstmaler.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer → Enkle skrifttyper (vestlig)

Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer → Grunnskrifter (asiatiske). (Kun tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er aktivert.)


Vanlige skrifter

Standard

Angir hvilken skrift som skal brukes i avsnittsstilen Standard. Skrifta som brukes i avsnittsstilen Standard, brukes i nesten alle avsnittsstiler hvis ingen annen avsnittsstil er valgt.

Størrelse

Angir skriftstørrelsen.

Overskrift

Angi skriften som skal brukes i overskrifter.

Liste

Angir font og fontstørrelse for avsnittsstilen Liste, som arves av alle avledede avsnittsstiler.

NĂĄr du velger for ĂĄ formatere et avsnitt med tall eller punkt i et tekstdokument, programmet tilordner disse avsnittsstilene automatisk.

Bildetekst

Angi skriften som skal brukes i overskrifter.

Register

Angir skriften som skal brukes i registre, alfabetiske registre og innholdslister.

Standard

Tilbakestill de verdiene du kan endre i dette dialogvinduet til standardverdiene.

warning

Det blir ikke spurt om bekreftelse før standardinnstillingene blir hentet inn på nytt.


Supporter oss!