Vis

Angir standardverdier for både visning av objekter i tekstdokumenter og for vinduselementene.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/Web → Vis


Guides

Angir innstillinger som viser hvordan ytterkanter skal gjengis.

Hjelpelinjer under flytting

Viser hjelpelinjer rundt rammene når de flyttes. Du kan velge innstillingen Hjelpelinjer under flytting for å vise den nøyaktige plasseringen av objektet ved hjelp av linjalverdiene.

Vis

Angir hvilke dokumentelementer som vises.

Bilder og objekter

Angir om bilder og andre objekter skal vises på skjermen. Hvis disse elementene er skjult, vil du se tomme rammer som plassholdere.

Du kan også bruke bilder på/av-knappentil å velge om bilder skal vises. Hvis et tekstdokument er åpent, vises denne knappen på verktøylinja Verktøy.

Merknadsikon

Hvis det ikke er merket av for Bilder og objekter, blir ingen bilder lastet inn fra internett. Bilder som vises i tabeller, men som ikke har en angitt størrelse, kan gi visningsproblemer når siden som vises, bruker en gammel HTML-standard.


Tabeller

Viser tabellene i dokumentet.

Du kan vise tabellgrenser ved å høyreklikke på en tabell og velge Tabellgrenser, eller velge Tabell → Tabellgrenser i et Writer-dokument.

Tegninger og kontrollfelt

Viser tegningene og kontrollfeltene i et dokument.

Innhold

Viser kommentarer. Klikk på ein komentar for å redigere teksten. Bruk lokalmenyen i Navigator for lokalisere eller slette en kommentar. Bruk lokalmenyen for kommentaren for å slette denne kommentaren eller alle kommentarene til denne forfatteren.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Vis

Angir om rullefelt og linjaler skal vises.

Vannrett linjal

Viser den vannrette linjalen. Velg måleenhet i lista.

Loddrett linjal

Viser den loddrette linjalen. Velg måleenheten fra lista.

Jevn rulling

Trykk her for å slå på jevn siderulling. Rullehastigheten avhenger av området og av fargedybdevisningen.

Høyrejustert

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Juster den loddrette linjala med den høgre kanten.

Innstillinger (gjelder bare HTML-dokumenter)

Measurement unit

Angi enheten for HTML-dokumenter.

Supporter oss!