Innstillinger for LibreOffice Writer

Disse innstillingene bestemmer hvordan tekstdokumenter som er laget i LibreOffice blir behandlet. Det er også mulig å velge innstillinger for gjeldende tekstdokument. De universelle innstillingene lagres automatisk.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne et tekstdokument og velg → LibreOffice Writer


Generelt

Angir generelle innstillinger for tekstdokumenter.

Vis

Angir standardverdier for både visning av objekter i tekstdokumenter og for vinduselementene.

Formateringsstøtte

I LibreOffice tekst og HTML-dokumenter defineres skjermen for bestemte tegn og for den direkte markøren.

Rutenett

Angir innstillingene for et rutenett du kan tilpasse og bruke på dine dokumentsider. Dette rutenettet hjelper deg til å bestemme nøyaktig hvor objekter skal plasseres. Du kan også angi at dette rutenettet skal falle sammen med et «magnetisk» festerutenett.

Vanlige skrifter (vestlige)

Angir innstillingene for de grunnleggende skriftene.

Vanlige skrifter (asiatiske)

→ Språkinnstillinger → Språk.

Vanlige skrifter (CTL)

→ Språkinnstillinger → Språk.

Skriv ut

Angir utskriftsinnstillingene for et tekst- eller HTML-dokument.

Tabell

Definerer innstillingene for tabeller i tekstdokument.

Endringer

Definerer innstillingene for tabeller i tekstdokument.

Samspill

Angir samspillsinnstillinger for tekstdokumenter. Med disse valgene kan du finjustere innstillingene LibreOffice bruker når dokumenter importeres fra Microsoft Word

Automatisk bildetekst

Angir innstillingene for bildetekster som legges til automatisk i innsatte objekter.

Mail Merge Email

Angir brukerinformasjon og serverinnstillinger for når du sender standardbrev som e-postmeldinger.

Supporter oss!