Sikkerhet

Velg sikkerhetsinnstillinger for å lagre dokumenter, for nettilkoblinger og for å åpne dokument som inneholder makroer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Sikkerhet


Dialog for sikkerhetsalternativer

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Sikkerhetsinnstillinger og advarsler

Åpner dialogvinduet «Sikkerhetsvalg og advarsler».

Passord for nettilkoblinger

Du kan skrive inn et hovedpassord for å slå på enkel tilgang til steder som krever brukernavn og passord.

Bevar fortløpende passord for tilkoplinger til Internett

Hvis det er satt et merke i denne boksen, vil LibreOffice bruke sikker lagring av alle passord som du bruker for å få tilgang til filer fra webservere. Du kan hente passordene fra listen når du har skrevet inn hovedpassordet.

Advarselsikon

Gamle konfigurasjoner kan inneholde svakt krypterte passord, i dette tilfellet vises en infolinje når applikasjonen begynner å be om å skrive inn hovedpassordet på nytt for å lagre dem på nytt med sterkere kryptering.


Beskyttet med et hovedpassord (anbefalt)

Kryss av for å beskytte alle passordene til å bli beskyttet av et hovedpassord.

Hovedpassord

Åpner dialogvinduet Oppgi hovedpassord.

Tilkoblinger

Spør om hovedpassordet. Hvis hovedpassordet er riktig, vises dialogvinduet «Lagre informasjon om nettilkopling».

Dialogvinduet «Lagre informasjon om nettilkopling» viser en liste over nettsteder og brukernavn som du tidligere har skrevet inn. Du kan velge en oppføring og fjerne den fra listen. Du kan vise passordet for den valgte oppføringen.

Makrosikkerhet

Tilpass sikkerhetsnivået for kjøring av makroer og velg makroutviklere du stoler på.

Makrosikkerhet

Åpner dialogvinduet Makrosikkerhet.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) utsteder digitalt signerte tidsstempler (RFC 3161) som eventuelt brukes under signert PDF-eksport.

Supporter oss!