Alternativer for Internett

Angir Internett-innstillingene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Internett


Mellomtjener

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!