Mellomtjener

Du kan angi mellomtjenere for tilgang til Internett manuelt ved behov.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Internett → Mellomtjener


warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Innstillinger

Angir innstillingene for mellomtjeneren.

Mellomtjener

Angir definisjonstypen for mellomtjenere.

Ingen

Direkte tilgang til Internett uten noen mellomtjener. Dette gjør at du kan sette opp en direkte forbindelse fra datamaskinen til en internettleverandør som ikke bruker en mellomtjener.

Manuelt

Her kan du skrive inn adressen til en eller flere mellomtjenere manuelt. Skriv inn adressen til mellomtjeneren som skal brukes til de forskjellige overføringsprotokollene. Spør systemadministratoren for å finne ut hvilke adresser og portnumre som skal skrives inn.

Tipsikon

Skriv tjenarnavnene utan protokollprefikset. Skriv til feks. www.mellomtjener.no, og ikke http://www.mellomtjener.no.


System

I Windows eller på UNIX systemer som bruker Gnome eller KDE, forteller denne innstillingen at LibreOffice skal bruke systeminnstillingene. Du må starte LibreOffice på nytt for å gjøre denne innstillingen gjeldende.

HTTP-mellomtjener

Skriv inn navnet på mellomtjeneren for HTTP. Skriv inn portnummeret i feltet til høyre.

HTTPS-mellomtjener

Skriv inn navnet på mellomtjeneren for HTTPS. Skriv inn portnummeret i feltet til høyre.

FTP-mellomtjener

Skriv inn navnet på mellomtjeneren for FTP. Skriv inn portnummeret i feltet til høyre.

Ingen mellomtjener

Inneholder navn på tjenere som ikke behøver noen mellomtjener. Bruk semikolon mellom hvert navn hvis du skriver inn navn på flere tjenere. Dette er tjenere i det lokale nettverket, og kan for eksempel være tjenere som brukes til direkteoverføring av video og lyd.

Du kan også bruke jokertegn i navn på vertsmaskiner og domener. Skriv for eksempel *.sun.com for å få tilgang til alle vertsmaskiner i domenet sun.com uten å gå gjennom en mellomtjener.

Angi hvilken port den tilhørende mellomtjeneren bruker. Det høyeste portnummeret som er mulig er 65535.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!