Alternativer for Last inn / Lagre

Angir generelle innstillinger for innlasting og lagring.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Last inn/Lagre


Generelt

I delen Genereltkan du velge standardinnstillinger for lagring av dokumenter, og velge standard filformat.

VBA-egenskaper

Angir generelle egenskaper for lasting og lagring av Microsoft Office-dokumenter med VBA-kode (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Spesifiserer innstillingene for import og eksport av Microsoft Office og andre dokumenter.

HTML-samspill

Definerer instillinger for HTML sider.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!