Programvarefarger

Velger farger for brukergrensesnittet i LibreOffice. Du kan lagre de gjeldende innstillingene som et fargeoppsett og laste dem inn senere.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Programfarger


Tilgjengelighet i LibreOffice

Fargeoppsett

Lagre og slette fargeoppsett.

Oppsett

Velg hvilke fargeskjema du vil bruke.

Lagre

Lagrer gjeldende innstillingër som et fargeskjema slik at de kan hentes inn senere. Navnet blir lagt til i skjema-boksen.

Navn på fargeoppsettet

Skriv inn eit namn på fargeoppsettet.

Slett

Slett fargeskjemaet som er vist i skjema-boksen. Du kan ikke slette standardskjemaet.

Egendefinerte farger

Velg fargene på elementene i brukergrensesnittet.

For å bruke en farge på et brukergrensesnittelement, sørg for at boksen foran navnet er merket. Fjern merket i boksen for å skjule et brukergrensesnittelement.

Merknadsikon

Noen brukergrensesnittelementer kan ikke skjules.


Merknadsikon

For å forbedre markørens synlighet, sett applikasjonens bakgrunnsfarge mellom 40 % og 60 % grå, den endres automatisk til 40 % grå.


Fargeinnstillingen Automatisk endrer elementet i brukergrensesnittet tilbake til den forhåndsvalgte fargen i fargeoppsettet.

Fargeinnstillingene for «Besøkte lenker» og «Ikke besøkte lenker» gjelder bare for dokumenter som lages etter at innstillingene er tatt i bruk.

Supporter oss!