Programvarefarger

Velger farger for brukergrensesnittet i LibreOffice. Du kan lagre de gjeldende innstillingene som et fargeoppsett og laste dem inn senere.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Programfarger


Tilgjengelighet i LibreOffice

Fargeoppsett

Lagre og slette fargeoppsett.

Oppsett

Velg hvilke fargeskjema du vil bruke.

Lagre

Lagrer gjeldende innstillingër som et fargeskjema slik at de kan hentes inn senere. Navnet blir lagt til i skjema-boksen.

Navn på fargeoppsettet

Skriv inn eit namn på fargeoppsettet.

Slett

Slett fargeskjemaet som er vist i skjema-boksen. Du kan ikke slette standardskjemaet.

Custom Colors

Velg fargene på elementene i brukergrensesnittet.

To apply a color to a user interface element, ensure that the box in front of the name is checked. To hide a user interface element, clear the check box.

Merknadsikon

Some user interface elements cannot be hidden.


Merknadsikon

To enhance cursor visibility, set the application background color between 40% and 60% gray, it is automatically changed to 40% gray.


Fargeinnstillingen Automatisk endrer elementet i brukergrensesnittet tilbake til den forhåndsvalgte fargen i fargeoppsettet.

Fargeinnstillingene for «Besøkte lenker» og «Ikke besøkte lenker» gjelder bare for dokumenter som lages etter at innstillingene er tatt i bruk.

Supporter oss!