Utskriftsinnstillinger

Angir innstillinger for skriveroppsettet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice - Utskrift


Skrive ut raskere med reduserte data

Reduser utskriftsdata

Du kan redusere mengden av data som sendes til skriveren. Når du reduserer mengden data som sendes til skriveren, økes utskriftshastigheten fordi filene som skrives ut, blir mindre. Dette gjør det enklere å skrive ut til skrivere med lite minne. Ulempen er at når du reduserer mengden data som sendes til skriveren, kan kvaliteten på utskrifter bli dårligere.

Innstillinger for

Angir om utskriftsoppsettet skal gjelde for direkte utskrift til skriveren eller for utskrift til en fil.

Reduser gjennomsiktighet

Oppgi om du vil at gjennomsiktige objekt skal skrivestut på lik linje med vanlige, ikke-gjennomsiktige objekt. De to neste knappene med innstillinger avgjør dette nærmere.

Merknadsikon

Gjennomsiktighet kan ikke sendes direkte til en skriver. Derfor må områdene i dokumentet som skal vises gjennomsiktig, alltid gjøres om til bilder som også sendes til printeren. Resultatet av dette kan bli en stor mengde data som sendes til skriveren. Mengden data som sendes til skriveren, er avhengig av størrelsen på bildene som lages og utskriftsoppløsningen.


Automatisk

Angir at gjennomsiktigheten kun skrives ut dersom det gjennomsiktige området fyller mindre enn en firedel av hele siden.

Ingen gjennomsiktighet

Med denne innstillingen vil gjennomsiktighet aldri skrives ut.

Reduser bilder

Bestemmer at punktbildet skrives ut med redusert kvalitet. Oppløsningen kan kun gjøres mindre, ikkje større.

Utskrift i høy/normal kvalitet

Høy utskriftskvalitet tilsvarer en oppløsning på 300 dpi. Normal utskriftskvalitet tilsvarer en oppløsning på 200 dpi.

Oppløsning

Angir høyeste utskriftskvalitet i dpi. Oppløsningen kan kun reduseres, ikke økes.

Ta med gjennomsiktige objekter

Hvis dette feltet er markert, vil reduksjonen i utskriftskvaliteten for punktbildet også gjelde for gjennomsiktige områder i objektet.

Reduser fargeovergang

Dersom dette feltet er markert, skrives fargeoverganger ut med redusert kvalitet.

Fargeovergang med striper

Bestemmer det høyeste antall fargeovergangsstriper ved utskrift.

Mellomnyanse

Gjør at fargeovergangene skrives ut ensfarget i en mellomliggende farge.

Gjør fargene om til gråtoner

Gjør at alle farger skrives ut i gråtoner.

Advarsler ved utskrift

Definerer hvilke varsler som vises før utskriften starter.

Papirstørrelse

Marker denne avkryssingsboksen hvis et bestemt papirformat er nødvendig for å skrive ut det gjeldande dokumentet. Hvis papirformatet ikke er tilgjengelig i skriveren, vil du få en feilmelding.

Papirretning

Angi om du trenger å skrive ut dokumentet med en bestemt papirretning. Dersom formatet som dokumentet bruker ikke er tilgjengelig fra skriveren, vil du få en feilmelding.

Gjennomsiktighet

Merk av i denne avkryssingsboksen hvis du alltid vil ha en advarsel når et dokument med gjennomsiktige objekter skrives ut. Hvis du skriver ut et slikt dokument, vises et dialogvindu der du kan velge om denne utskrifta skal skrives ut med gjennomsiktighet.

Supporter oss!