Skrifter

Erstatter en font med fonten du velger. Erstatningsfonten kan brukes til visning på skjermen, eller både til visning på skjerm og utskrift. Erstatningen endrer ikke fontinnstillingene som er lagret i dokumentet.

Hvis du vil, kan du overstyre erstatningsskrifta som brukes som standard i operativsystem når en skrift som ikke er tilgjengelig, oppdages i et dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Skrifttyper


Merknadsikon

Skrifterstatningen påvirker også visningen av skrift i brukergrensesnittet i LibreOffice.


warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Bruk erstatningstabell

Slår på innstillingene du har valgt for skrifterstatning.

Erstatningstabell

Viser den opprinnelige skrifta og skrifta den skal byttes ut med. Velg Alltid for å bytte ut både skjermskriften og utskriftsskriften, selv om den opprinnelige skriften er installert på systemet. Velg Bare skjerm for å bytte ut bare skjermskriften.

Avkryssingsboksen Alltid

Avkryssingsboksen Bare skjerm

Erstatningshandling

merket

tom

Skrifta erstattes på skjermen og ved utskrift, uansett om skrifta er installert eller ikke.

merket

merket

Skrifta erstattes bare på skjermen, uansett om skrifta er installert eller ikke.

tom

merket

Skrifta erstattes bare på skjermen, men bare hvis skrifta ikke er tilgjengelig.

tom

tom

Skrifterstatning på skjermen og ved utskrift, men bare hvis skrifta ikke er tilgjengelig.


Skrift

Skriv inn eller velg navnet på skrifta du vil bytte ut.

Erstatt med

Skriv inn eller velg navnet på skrifta du vil bytte ut med.

Bruk

Tar i bruk den valgte skrifterstatningen.

Ikon

Bruk

Slett

Sletter skrifteerstatningen du har valgt.

Ikon

Slett

Skriftinnstillinger for HTML- og Basic-kildekode og SQL

Velg skrift og skriftstørrelse for visning av HTML- og Basic-kildekode og SQL.

Skrifter

Velg skrift for visning av HTML- og Basic-kildekode og SQL. Velg Automatisk hvis du vil at maskinen skal finne en passende skrift.

Bare skrifter med fast bredde

Merk av for å vise bare skrifter med fast bredde i listeboksen Skrifter.

Størrelse

Velg skriftstørrelse for visning av HTML- og kildekode for Basic og SQL.

Supporter oss!