Generelt

Brukes til å angi generelle innstillinger for LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice - Generelt


Dialog for generelle alternativer

Hjelp

Velg innstillinger for den installerte hjelpen.

Utvida tips

Viser hjelpetekster når du hviler musepekeren over et ikon, en menyfunksjon, eller et valg i et dialogvindu.

Dokumentstatus

Utskrift gir dokumentet status som «endra»

Velg om dokumentet skal regnes som endret når det er skrevet ut. Når dette altenativet er avmerkt, får du spørsmål om å lagre endringer hver gang du lukker dokumentet. Utskriftsdatoen skrives da inn i dokumentegenskapene som en endring.

År (to siffer)

Velg hvilket datoområde systemet skalgjenkjenne tosiffrede årstall fra.

I LibreOffice vert årstal oppgjevne med fire siffer, slik at skilnaden mellom 1/1/99 og 1/1/01 er to år. Denne innstillingen, som heiter År (to siffer), lar deg velge til hvilket årstall det skal regnes fra 2000-talet. For å illustrere dette, vil oppføringen «1/1/20» bli gjenkjent som 1/1/2020 i steden for 1/1/1920 dersom du velger «1/1/30».

Hjelp til å forbedre LibreOffice

Send krasjrapporter til The Document Foundation

Send krasjrapporter for å hjelpe utviklere med å forbedre programvarens pålitelighet. Når LibreOffice krasjer, kan du velge å sende rapporter som inneholder viss feilsøkingsinformasjon, som er nyttig for å finne årsaken til feilen og fikse den til slutt.

Supporter oss!