Velge en ny farge

LibreOffice lar deg definere dine egne farger i todimensjonal grafikk og et nummerisk fargeovergangskart fra dialogen Velg farge.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Område → Område, velg fanen Farge og klikk på knappen Vel.

Ikon

Klikk på knappen Fargeveljar i fanen Lyssetting i dialogen for 3D-effekter.


Dialogen for å velge farge

Vinduet Velg en farge

Velg en farge-dialogen består av fire hovedområder.

Klikk i det store fargeområdet til venstre for å velge en ny farge. Ved hjelp av dette utvalgsområdet kan du endre to komponenter av fargen som representert i RGB- eller HSB-fargemodellene. Merk at disse er de to komponentene som ikke er valgt med radioknappene på høyre side av dialogboksen.

I den høyre delen av nederste linjen vil du se den opprinnelige fargen fra foreldrefanen, Farger .

I den venstre delen av den nederste linjen ser du det nåværende resultatet av arbeidet ditt i denne dialogen.

note

LibreOffice brukar berre fargemodellen RGB for utskrift i fargar. CMYK-modellen er berre teken med for at det skal vera enklare å leggja inn CMYK-fargekodar.


RGB

Raud

Angi den røde komponenten som kan endres på den vertikale fargeglidebryteren, og komponentene Grønn og Blå i det todimensjonale fargevelgerfeltet. Tillatte verdier er 0 til 255.

Grøn

Angi den grønne komponenten som kan endres på den vertikale fargeglidebryteren, og de røde og blå komponentene i det todimensjonale fargevelgerfeltet. Tillatte verdier er 0 til 255.

Blå

Angi den blå komponenten som kan endres på den vertikale fargeglidebryteren, og komponentene Grønn og Rød i det todimensjonale fargevelgerfeltet. Tillatte verdier er 0 til 255.

Hex #

Viser og setter fargeverdien i RGB-fargemodellen uttrykt som et heksadesimalt tall.

HSB

Glød

Angi fargetonekomponenten som kan endres på den vertikale fargeglidebryteren, og komponentene Metning og Lysstyrke i det todimensjonale fargevelgerfeltet. Verdier er uttrykt i grader fra 0 til 359.

Metting

Setter inn metningskomponenten som kan endres på den vertikale fargeglidebryteren, og fargetone- og lysstyrkekomponentene i det todimensjonale fargevelgerfeltet. Verdier er uttrykt i prosent (0 til 100).

Lysstyrke

Angi lysstyrkekomponenter som kan endres på den vertikale fargeglidebryteren, og fargetone- og metningskomponentene i det todimensjonale fargevelgerfeltet. Verdier er uttrykt i prosent (0 til 100).

CMYK

Cyanblå

Sett fargeverdien for cyanblå i fargemodellen CMYK.

Magentaraud

Sett fargeverdien for magentarød i fargemodellen CMYK.

Gul

Sett fargeverdien for gul i fargemodellen CMYK.

Svart

Sett fargeverdien for svart i fargemodellen CMYK. (K står for blacK eller Key).

Supporter oss!