Selecting a new color

LibreOffice lar deg definere dine egne farger i todimensjonal grafikk og et nummerisk fargeovergangskart fra dialogen Velg farge.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Område → Område, velg fanen Farge og klikk på knappen Vel.

Ikon

Klikk på knappen Fargeveljar i fanen Lyssetting i dialogen for 3D-effekter.


Dialogen for å velge farge

Vinduet Velg en farge

The Pick a Color dialog consists of four main areas.

Klikk i det store fargeområdet til venstre for å velge en ny farge. Ved hjelp av dette utvalgsområdet kan du endre to komponenter av fargen som representert i RGB- eller HSB-fargemodellene. Merk at disse er de to komponentene som ikke er valgt med radioknappene på høyre side av dialogboksen.

I den høyre delen av nederste linjen vil du se den opprinnelige fargen fra foreldrefanen, Farger .

I den venstre delen av den nederste linjen ser du det nåværende resultatet av arbeidet ditt i denne dialogen.

note

LibreOffice brukar berre fargemodellen RGB for utskrift i fargar. CMYK-modellen er berre teken med for at det skal vera enklare å leggja inn CMYK-fargekodar.


RGB

Raud

Sets the Red component modifiable on the vertical color slider, and the Green and Blue components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255.

Grøn

Sets the Green component modifiable on the vertical color slider, and the Red and Blue components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255.

Blå

Sets the Blue component modifiable on the vertical color slider, and the Green and Red components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255.

Hex #

Viser og setter fargeverdien i RGB-fargemodellen uttrykt som et heksadesimalt tall.

HSB

Glød

Sets the Hue component modifiable on the vertical color slider, and the Saturation and Brightness components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in degrees from 0 to 359.

Metting

Sets the Saturation component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Brightness components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in percent (0 to 100).

Lysstyrke

Sets the Brightness component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Saturation components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in percent (0 to 100).

CMYK

Cyanblå

Sett fargeverdien for cyanblå i fargemodellen CMYK.

Magentaraud

Sett fargeverdien for magentarød i fargemodellen CMYK.

Gul

Sett fargeverdien for gul i fargemodellen CMYK.

Svart

Sett fargeverdien for svart i fargemodellen CMYK. (K står for blacK eller Key).

Supporter oss!