Rediger moduler

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg → SprĂ„kinnstillinger → SkrivestĂžtte,
i liste over Tilgjengelige sprÄkmoduler, velg én av sprÄkmodulene og klikk Rediger.


Innstillinger

Angir sprÄket og tilgjengelige undermoduler for stavekontroll, orddeling og synonymordliste for modulene du har valgt. Du kan ordne undermodulene etter prioritet.

  1. Velg sprÄket fra listen SprÄk.

  2. Merk alle undermoduler som skal slÄs pÄ for dette sprÄket, under overskriftene «Stavekontroll», «Orddeling» og «Synonymordliste».

  3. Hvis mer enn en undermodul er tilgjengelig under en overskrift, behandles undermodulene for stavekontroll og synonymordliste i samme rekkefÞlge som de vises. Du kan endre rekkefÞlgen ved Ä bruke knappene Flytt opp og Flytt ned.

  4. Du kan slÄ pÄ bare én undermodul under Orddeling.

SprÄk

Angir sprÄk for modulen.

For alle sprÄkvalgfelter i LibreOffice gjelder fÞlgende:

Det stÄr et kryss foran oppfÞringen til et sprÄk hvis stavekontroll er slÄtt pÄ for dette sprÄket.

Flytt opp

Øker prioriteten til modulen som er valgt i listen med ett nivÄ.

Flytt ned

Senker prioriteten til modulen som er valgt i listen med ett nivÄ.

Bakside

Trykk her for Ä gjÞre om de nÄvÊrende endringene i listen.

Supporter oss!