Rediger moduler

For å bruke denne funksjonen …

Velg - Språk og lokale innstillinger - Skrivehjelpemidler,
i listen Tilgjengelige språkmoduler, velg en av språkmodulene og klikk deretter Rediger.


Innstillinger

Angir språket og tilgjengelige undermoduler for stavekontroll, orddeling og synonymordliste for modulene du har valgt. Du kan ordne undermodulene etter prioritet.

  1. Velg språket fra listen Språk.

  2. Merk alle undermoduler som skal slås på for dette språket, under overskriftene «Stavekontroll», «Orddeling» og «Synonymordliste».

  3. Hvis mer enn en undermodul er tilgjengelig under en overskrift, behandles undermodulene for stavekontroll og synonymordliste i samme rekkefølge som de vises. Du kan endre rekkefølgen ved å bruke knappene Flytt opp og Flytt ned.

  4. Du kan slå på bare én undermodul under Orddeling.

Språk

Angir språk for modulen.

For alle språkvalgfelter i LibreOffice gjelder følgende:

Det står et kryss foran oppføringen til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.

Flytt opp

Øker prioriteten til modulen som er valgt i listen med ett nivå.

Flytt ned

Senker prioriteten til modulen som er valgt i listen med ett nivå.

Bakside

Trykk her for å gjøre om de nåværende endringene i listen.

Supporter oss!