Skrivestøtte

Angir egenskapene til stavemåten, synonymordboken og orddelingen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg - Språk og lokal - innstillinger -Skrivehjelpemidler.


warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Tilgjengelige språkmoduler

Inneholder de installerte språkmodulene.

En språkmodul kan inneholde én, to eller tre undermoduler: Stavemåte, orddeling og synonymordbok. Hver undermodul kan være tilgjengelig på ett eller flere språk. Klikker du foran navnet på modulen, aktiverer du alle tilgjengelige undermoduler samtidig. Hvis du fjerner et satt merke, deaktiverer du alle tilgjengelige undermoduler samtidig. Hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere individuelle undermoduler, klikk Rediger-knappen for å åpne Rediger moduler dialogen.

note

I oppsettet er det lagt til rette for bruk av to forskjellige mapper: En mappe brukeren har skrivetilgang til, og en mappe brukeren ikke har skrivetilgang til. Brukeren kan bare redigere og slette sine egne ordlister, som finnes i en bane som gir brukeren skrivetilgang. Andre ordlister er skrivebeskyttede.


Rediger

Du kan redigere en språkmodul ved å velge den og trykke Rediger. Rediger moduler>vises.

Egne ordlister

Lister opp de tilgjengelige brukerordbøkene. Merk brukerordbøkene du vil bruke for staving og orddeling.

Ny

Åpner dialogvinduet Ny ordliste, der du kan skrive inn navnet på en ny, selvvalgt ordliste, lage en liste over unntak og velge språk.

Ny ordliste

I delen Ordliste kan du lage en selvvalgt ordliste og gi den et navn, eller lage en ordliste med unntak og velge språk.

Navn

Brukes til å angi navnet til den nye selvvalgte ordlisten. Filtypen «*.DIC» legges automatisk til filnavnet.

Språk

Ved å velge et språk, kan du avgrense bruken av den selvvalgte ordlisten. Velger du Alle, blir ordboken brukt uavhengig av gjeldende språk.

Unntak (-)

Merk av for denne avkryssingsboksen hvis du vil unngå at bestemte ord brukes i dokumenter. På denne måten kan du lage en egen ordliste med ord du vil unngå. Hvis du slår på denne funksjonen, viser stavekontrollen en melding hvis dokumentet inneholder ord du vil unngå.

Rediger

Åpner dialogvinduet Rediger selvvalgt ordbok. Her kan du legge til en ny selvvalgt ordbok eller redigere dem som allerede er opprettet.

I dialogvinduet Rediger selvvalgt ordbok kan du skrive inn nye uttrykk eller redigere oppføringer som finnes der fra før. Hvis du redigerer en ordliste med unntak, kan du også bruke dialogvinduet til å angi et unntak for et ord. Når du bruker stavekontrollen, vil dette unntaket vises som et forslag.

Når du redigerer en ordliste, kontrolleres status for filen. Hvis filen er skrivebeskyttet, kan den ikke endres. Da vil du ikke kunne bruke knappene Ny og Slett.

Bok

Viser hvilken bok som skal redigeres.

Ordlisten IgnoreAllList (Alle) inneholder alle ord som du merker med Ignorer når du bruker stavekontrollen. Denne listen gjelder bare den gjeldende stavekontrolløkten.

note

Du kan ikke velge oppføringen IgnoreAllList, og du kan heller ikke slette den. Det er bare ordene i ordlisten som kan slettes. Dette skjer automatisk hver gang LibreOffice lukkes.


Språk

Legg et nytt språk til den gjeldende brukerordlisten.

Ord

Du kan skrive inn et nytt ord du vil ta med i ordlisten. I listen nedenfor kan du se innholdet i den gjeldende selvvalgte ordlisten. Hvis du velger et ord fra denne listen, vises det i tekstfeltet. Hvis du skriver inn et ord med et likhetstegn etter, slik som «Autofullføring=», vil ordet aldri bli delt automatisk eller foreslått delt. Hvis du skriver inn «Auto=fullføring», betyr det at ordet blir delt automatisk, eller at ordet blir foreslått delt der du setter inn likhetstegnet.

Du kan bruke en []-blokk i steden for = for å bestemme tegnendringer før orddelingen. Mulige tegnendringer er: (1) Sett inn ekstra tegn, for eksempel vil «tug(g)gummi gi tugg-gummi fra det svenske ordet tuggummi. (2) Fjerne så mange tegn som det inntastede tallet viser. For eksempel vil paral·[1]lel gi den korrekte orddelingen«paral- lel»lv det katalanske ordet «paral·lel». Her er det tatt bort et tegn foran orddelingen. (3) Både fjerne og legge til tegn. For eksempel vil cafee[2é]tje gi den korrekte orddelingen «café- tje» av det hollandske ordet «cafeetje». Her er to tegn fjernet foran orddelingen og et ekstra tegn er lagt til.

Bytt med, eller grammatikk etter

Dette feltet er synlig berre når du redigerer en unntakstordliste eller en språkavhengig ordbok. I unntaksordbøkene viser feltet alternative forslag til det gjeldende ordet i tekstboksen «Ord». I en språkavhengig tilpasset ordliste, inneholder feltet et kjent rot-ord som modell for tilføying av det nye ordet eller hvordan det kan brukes i sammensatte ord. I en tysk tilpasset ordliste vil for eksempel det nye ordet «Litchi» (frukttreet litchi) med modellordet «Gummi» (tyggegummi) finne igjen «Litschis» (lychees), «Litschibaum» (lichitre), «Litschifrucht» (lichifrukt) osv.

Ny

Legger til ordet i tekstfeltet Ord i den gjeldende selvvalgte ordlisten. Ordet i feltet Forslag blir også lagt til når du jobber med unntaksordlister.

Innstillinger

Angir innstillingene for stavekontroll og orddeling.

Rediger

Hvis du vil endre en verdi, trykker du på oppføringen og deretter på Rediger. Da kommer det fram et dialogvindu der du kan skrive inn en ny verdi.

Sjekk ord med store bokstaver

Angir at bruk av store bokstaver skal sjekkes under stavekontrollen.

Sjekk ord med tall.

Angir at ord som inneholder både tall og bokstaver, skal sjekkes.

Sjekk spesialområder

Angir at spesialområder, for eksempel tekst i tegninger, skal sjekkes under stavekontrollen.

Sjekk staving fortløpende

Kontrollerer staving automatisk mens du skriver, og setter strek under feilstavede og ukjente ord.

Ord som er stavet feil, merkes med rød understreking i dokumentet . Hvis du plasserer musepekeren over et ord som er merket på denne måten, kan du åpne sprettoppmenyen og vise en liste med forslag til rettelser. Merk et forslag til rettelse for å erstatte ordet. Hvis du staver det samme ordet feil igjen når du redigerer dokumentet, blir det merket som en feil også neste gang.

Du kan plassere ordparet i erstatningstabellen for Autoretting ved å åpne sprettoppmenyen Autoretting og velge Autoretting. Gjør et valg i undermenyen. Ordet erstattes, og samtidig plasseres ordparet i erstatningstabellen.

Minste antall tegn for orddeling

Bestemmer hvor mange tegn det minst må være for at automatisk orddeling kan brukes

Tegn før linjeskift

Angir det minste antallet tegn som skal stå på slutten av linjen når et ord deles

Tegn etter linjeskift

Angir det minste antallet tegn som skal stå på begynnelsen av neste linje når et ord deles.

Del ord uten å spørre

Angir at du ikke vil bli spurt om å dele ord manuelt. Hvis du ikke merker av for dette feltet, vises et dialogvindu der du kan skrive inn bindestreker når et ord ikke gjenkjennes.

Orddel spesialområder

Angir at orddeling er slått på også i fotnoter, topptekster og bunntekster.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!