Rediger stier

I dialogvinduet Rediger stier kan du velge noen av mappene som er tilgjengelig i LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Vis → LibreOffice - Stier

Velg Verktøy - Autotekst - Sti. (kun autotekst)


Stier

Inneholder en liste over stier og filer som allerede er lagt til.

Legg til

Åpner dialogvinduet Velg stier, der du kan velge en annen mappe, eller dialogvinduet Åpne, der du kan velge en annen fil.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Supporter oss!