Stier

Dette avsnittet inneholder standardstier til viktige mapper i LibreOffice. Stiene kan endres av brukeren.

For å bruke denne funksjonen …

Vis → LibreOffice - Stier

Velg Rediger → Autotekst → Sti


Stier som er i bruk av LibreOffice

Du kan endre en oppføring i denne lista ved å velge den og trykke Rediger. Du kan også dobbeltklikke på oppføringen.

Standard

Denneknappen tilbakestiller de forhåndsinnstilte stiene for alle valgte oppføringer.

Rediger

Trykk på en av disse knappene for å vise dialogvinduet Velg sti eller Rediger stier.

Du kan endre rekkefølgen oppføringene vises i, ved å trykke på linja i kolonnen Type. Du kan endre kolonnebredden ved å flytte skillet mellom kolonnene med musa.

I den følgende liste over stier, blir ikke stiene for de delte mappene i installasjonsmappen for LibreOffice vist. Brukerinformasjonen for hver bruker er lagret i {bruker}-mappen, som ligger i mappen .

Type

Sti

Beskrivelse

Mine dokumenter

Standard dokumentmappe på ditt system

Dette er mappen ser første gang du bruker dialogvinduet Åpne eller Lagre.

Autoretting

Denne mappen inneholder dine egne tekster for autoretting.

Autotekst

Denne mappen inneholder dine egne tekster for autotekst.

Galleri

Nye galleritemaer lagres i denne mappen.

Bilder

Denne mappen vises første gang du åpner dialogvinduet for å åpne eller lagre et bildeobjekt.

Sikkerhetskopier

Automatiske sikkerhetskopier av dokumenter lagres her.

Maler

I denne mappen kan du lagre dine egne maler.

Midlertidige filer

Dette er mappen LibreOffice bruker til å lagre midlertidige filer.

Klassifisering

LibreOffice leser TSCP BAF-policien fra denne filen.


Supporter oss!