Generelt

I delen Genereltkan du velge standardinnstillinger for lagring av dokumenter, og velge standard filformat.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Last inn/Lagre → Generelt


Alternativer for Lagredialog

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Last inn

Last inn egne innstillinger sammen med dokumentet

Laster inn brukerinnstillingene som er lagret sammen med dokumentet.

Hvis det ikke er merket av for Last inn egne innstillinger sammen med dokumentet, gjelder dine egne innstillingene fortsatt for følgende:

Disse innstillingene lastes alltid inn sammen med et dokument, uansett om du har merket av for dette valget:

Last inn skriveroppsettet sammen med dokumentet

Hvis du merker av for dette valget, lastes skriveroppsettet inn sammen med dokumentet. Dette kan føre til at et dokument skrives ut på en ekstern skriver et helt annet sted, hvis du ikke velger skriver manuelt i Utskriftsdialogvinduet. Hvis du ikke merker av for dette valget, brukes standardskriveren til å skrive ut dette dokumentet. Det gjeldende skriveroppsettet lagres sammen med dokumentet, uansett om du har merket av for dette valget eller ikke.

Lagre

Lagre dokumenter automatisk

Rediger dokumentegenskapene før lagring

Angir at dialogvinduet Egenskaper skal åpnes hver gang du velger kommandoen Lagre som.

Lag alltid en sikkerhetskopi

Lagrer forrige versjon av et dokument som en sikkerhetskopi hver gang du lagrer et dokument. Hver gang LibreOffice lager en sikkerhetskopi, blir den forrige sikkerhetskopien byttet ut. Sikkerhetskopien får filetternavnet «BAK.

For å endre hvorreservekopiene skal lagres, velg → LibreOffice → Stier og skriv inn en ny sti for reservekopiene.

Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert

Angir at LibreOfficeskal lagre informasjonen som trengs for å gjenopprette alle åpne dokumenter om maskinen skulle krasje. Du kan velge hvor lang tid det skal gå mellom hver lagring.

Minutter

Angir tidsintervallet i minutter for lagringsfunksjonen for automatisk gjenoppretting.

Lagre dokumentet automatisk til

Gjør at LibreOffice skal lagre alle åpne dokument når informasjon om gjenopprettelse blir lagret automatisk. Bruker det samme tidsintervallet som automatisk dokumentgjenoppretting.

Lagre nettadresser relativt til filsystemet

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

En relativ adresse begynner alltid fra mappen der det gjeldende dokument er plassert. Absolutt adressering, derimot, begynner alltid fra rotmappen. Tabellen nedenfor viser forskjellen i syntaks mellom relative og absolutte referanser:

Eksempler

Filsystem

Internett

relativ

../bilder/fil.jpg

../bilder/fil.jpg

absolutt

file:///c|/arbeid/bilder/fil.jpg

http://mintjener.no/arbeid/bilder/fil.jpg


warning

Utvidede tips viser alltid en absolutt sti, men hvis et dokument er lagret i HTML-format, vil LibreOffice alltid bruke en relativ sti hvis det er merket av i den aktuelle avkryssingsboksen.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Lagre nettadresser relativt til Internett

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Standard filformat og ODF-innstillinger

ODF-formatversjon

LibreOffice 7.0 støtter OpenDocument format (ODF) version 1.3. De tidligere versjonene av LibreOffice støtter filformatet ODF 1.2. Tidligere filformater kan ikke lagre alle nye funksjoner i den nye programvaren.

OpenOffice.org 3 og StarOffice 9 introduserte nye funksjoner som må lagres ved å brukeOpenDocument format (ODF) version 1.2. De tidligere versjonene av OpenOffice.org 2 og StarOffice 8 støtter filformatene ODF 1.0 / 1.1. Disse tidligere filformatene kan ikke lagre alle nye funksjoner i den nye programvaren.

Gjeldende LibreOffice-versjoner kan åpne dokumenter i ODF-format 1.0 / 1.1, 1.2 og 1.3.

Når du lagrer et dokument, kan du velge om du vil lagre dokumentet i formatet ODF 1.3, ODF 1.3 Utvidet, ODF 1.2, ODF 1.2 Utvidet, ODF 1.2 Utvidet (kompatibilitetsmodus) eller i forrige format ODF 1.0 / 1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Si fra når dokumenter ikke lagres i ODF-format eller standardformat

Du kan velge å få en advarsel når du lagrer dokument i et annet format enn OpenDocument eller et som du ikke har valgt som standardformat i Verktøy → Innstillinger → Last inn / lagre → Generelt.

Du kan velge filformatet du vil bruke som standard når du lagrer forskjellige dokumenttyper. Hvis du for eksempel alltid utveksler dokumenter med andre personer som bruker Microsoft Office, kan du angi at LibreOffice bare skal bruke Microsoft Office filformater som standard.

Dokumenttype

Velg dokumenttypen du vil lage et standard filformat for.

Lagre alltid som

Angir at dokumenter av typen som er valgt til venstre, alltid skal lagres med denne filtypen. Du kan velge en annen filtype for dokumentet i dialogvinduet Lagre som.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!