Generelt

I delen Genereltkan du velge standardinnstillinger for lagring av dokumenter, og velge standard filformat.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → Last inn/Lagre → Generelt


Alternativer for Lagredialog

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Last inn

Last inn egne innstillinger sammen med dokumentet

Laster inn brukerinnstillingene som er lagret sammen med dokumentet.

Hvis det ikke er merket av for Last inn egne innstillinger sammen med dokumentet, gjelder dine egne innstillingene fortsatt for følgende:

Disse innstillingene lastes alltid inn sammen med et dokument, uansett om du har merket av for dette valget:

Last inn skriveroppsettet sammen med dokumentet

Hvis du merker av for dette valget, lastes skriveroppsettet inn sammen med dokumentet. Dette kan føre til at et dokument skrives ut på en ekstern skriver et helt annet sted, hvis du ikke velger skriver manuelt i Utskriftsdialogvinduet. Hvis du ikke merker av for dette valget, brukes standardskriveren til å skrive ut dette dokumentet. Det gjeldende skriveroppsettet lagres sammen med dokumentet, uansett om du har merket av for dette valget eller ikke.

Last inn visningsposisjon med dokumentet selv om det ble lagret av en annen bruker

Laster visningsposisjonsinnstillingene som er lagret i et dokument med dokumentet selv om det ble lagret av en annen bruker.

Hvis Last visningsposisjon med dokumentet selv om det ble lagret av en annen bruker ikke er valgt, vil visningsposisjonen kun lastes med et dokument hvis forfatterens metadata i dokumentet samsvarer med for- og etternavnet i - LibreOffice - Brukerdata. Merk at forfatteren bare vil bli lagret med et dokument hvis innstillingen Bruk brukerdata i Fil - Egenskaper - Generelt er aktivert.

Lagre

Lagre dokumenter automatisk

Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert

Angir at LibreOffice lagrer informasjonen som trengs for å gjenopprette alle endrede dokumenter i tilfelle en krasj.

Minutter

Angir tidsintervallet i minutter før autogjenopprettingsinformasjon lagres for et dokument.

note

En tidtaker starter for et dokument når det først endres. Informasjon om automatisk gjenoppretting lagres etter den angitte tiden (mens LibreOffice er inaktiv). Tidtakeren starter deretter på nytt med neste endring i dokumentet.


Lagre dokumentet automatisk til

Spesifiserer at LibreOffice lagrer alle endrede dokumenter når du lagrer informasjon om automatisk gjenoppretting. Bruker tidsintervallet spesifisert i Minutter.

Rediger dokumentegenskapene før lagring

Angir at dialogvinduet Egenskaper skal åpnes hver gang du velger kommandoen Lagre som.

Lag alltid en sikkerhetskopi

Lagrer forrige versjon av et dokument som en sikkerhetskopi hver gang du lagrer et dokument. Hver gang LibreOffice lager en sikkerhetskopi, blir den forrige sikkerhetskopien byttet ut. Sikkerhetskopien får filetternavnet «BAK.

For å endre hvorreservekopiene skal lagres, velg → LibreOffice → Stier og skriv inn en ny sti for reservekopiene.

Plasser sikkerhetskopi i samme mappe som dokumentet

Sikkerhetskopien lagres i samme mappe som dokumentet. Hvis sikkerhetskopien av en eller annen grunn ikke kan lagres i samme mappe, prøver LibreOffice å lagre kopien i mappen Sikkerhetskopier som er angitt i Stier.

Lagre nettadresser i relativt til filsystemet

Dette alternativet lar deg velge standard for relativ adressering av nettadresser i fil systemet og på Internett. Relativ adressering er bare mulig hvis kildedokumentet og det refererte dokumentet begge er på samme stasjon.

En relativ adresse begynner alltid fra mappen der det gjeldende dokument er plassert. Absolutt adressering, derimot, begynner alltid fra rotmappen. Tabellen nedenfor viser forskjellen i syntaks mellom relative og absolutte referanser:

Eksempler

Filsystem

Internett

relativ

../bilder/fil.jpg

../bilder/fil.jpg

absolutt

file:///c|/arbeid/bilder/fil.jpg

http://mintjener.no/arbeid/bilder/fil.jpg


warning

Utvidede tips viser alltid en absolutt sti, men hvis et dokument er lagret i HTML-format, vil LibreOffice alltid bruke en relativ sti hvis det er merket av i den aktuelle avkryssingsboksen.


Velg denne boksen for relativ lagring av URL-er i filsystemet.

Lagre nettadresser relativt til Internett

Velg denne boksen for relativ lagring av URL-er til Internett.

Standard filformat og ODF-innstillinger

ODF-formatversjon

LibreOffice 7.0 støtter OpenDocument format (ODF) version 1.3. De tidligere versjonene av LibreOffice støtter filformatet ODF 1.2. Tidligere filformater kan ikke lagre alle nye funksjoner i den nye programvaren.

OpenOffice.org 3 og StarOffice 9 introduserte nye funksjoner som må lagres ved å brukeOpenDocument format (ODF) version 1.2. De tidligere versjonene av OpenOffice.org 2 og StarOffice 8 støtter filformatene ODF 1.0 / 1.1. Disse tidligere filformatene kan ikke lagre alle nye funksjoner i den nye programvaren.

Gjeldende LibreOffice-versjoner kan åpne dokumenter i ODF-format 1.0 / 1.1, 1.2 og 1.3.

Når du lagrer et dokument, kan du velge om du vil lagre dokumentet i formatet ODF 1.3, ODF 1.3 Utvidet, ODF 1.2, ODF 1.2 Utvidet, ODF 1.2 Utvidet (kompatibilitetsmodus) eller i forrige format ODF 1.0 / 1.1.

note

For øyeblikket gjør ODF 1.2 (utvidet) eller nyere formater det mulig for filer av Draw og Impress å inneholde kommentarer. Disse kommentarene kan settes inn med Sett inn - Kommentar i den nyeste programvareversjonen. Kommentarene går tapt når du laster inn filer i tidligere programvareversjoner som ble lagret av den nyeste programvareversjonen.


Noen selskaper eller organisasjoner kan kreve ODF-dokumenter i ODF 1.0/1.1- eller ODF 1.2-format. Du kan velge å lagre i disse formatene i listeboksen. Disse eldre formatene kan ikke lagre alle nye funksjoner, så det nye formatet ODF 1.3 (utvidet) anbefales der det er mulig.

ODF 1.2 Extended (kompatibilitetsmodus) er en mer bakoverkompatibel ODF 1.2 utvidet modus. Den bruker funksjoner som er foreldet i ODF 1.2 og/eller den er 'bug-kompatibel' med eldre OpenOffice.org-versjoner. Det kan være nyttig hvis du trenger å bytte ut ODF-dokumenter med brukere som bruker eldre applikasjoner før ODF 1.2 eller kun ODF 1.2 historisk.

Dokumenttype

Velg dokumenttypen du vil lage et standard filformat for.

Lagre alltid som

Angir at dokumenter av typen som er valgt til venstre, alltid skal lagres med denne filtypen. Du kan velge en annen filtype for dokumentet i dialogvinduet Lagre som.

Si fra når dokumenter ikke lagres i ODF-format eller standardformat

Du kan velge å få en advarsel når du lagrer dokument i et annet format enn OpenDocument eller et som du ikke har valgt som standardformat i Verktøy → Innstillinger → Last inn / lagre → Generelt.

Du kan velge filformatet du vil bruke som standard når du lagrer forskjellige dokumenttyper. Hvis du for eksempel alltid utveksler dokumenter med andre personer som bruker Microsoft Office, kan du angi at LibreOffice bare skal bruke Microsoft Office filformater som standard.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Supporter oss!