Brukerinformasjon

Her kan du skrive inn eller endre brukerinformasjon. En del av informasjonen kan allerede ha blitt endret av brukeren under installering av LibreOffice.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice → Brukerinformasjon


Brukerinformasjon brukes av maler og veivisere i LibreOffice. For eksempel brukes datafeltene «Fornavn» og «Etternavn» til automatisk å sette inn ditt navn som forfatteren av et nytt dokument. Du kan se dette under Fil → Egenskaper.

En del av brukerinformasjonen tas automatisk med i en intern ordbok, slik at de gjenkjennes av stavekontrollen. Hvis skrivefeil oppdages, kan programmet bruke denne informasjonen til å foreslå erstatninger. Merk deg at endringer i informasjonen først tas i bruk etter at LibreOffice startes på nytt.

Brukerdata brukes også når du kommenterer og sporer endringer, for å identifisere kommentarer / redigeringer, forfatter; samt markere siste endringsposisjon i dokument, slik at når forfatter åpner dokumentet senere, åpnes det ved siste redigeringsposisjon.

Markørens plassering

Som regel åpnes alle dokumenter med markøren plassert helt i begynnelsen av dokumentet.

Et unntak skjer når forfatteren av et Writer-tekstdokument lagrer og gjenåpner et dokument: Markøren kommer til å være i samme posisjon der den var når dokumentet ble lagret. Dette fungerer bare når forfatterens navn ble angitt i -LibreOffice - Brukerdata .

Adresse

Bruk feltet Adresse til å skrive inn og redigere brukerinformasjonen din,

Firma

Skriv inn navnet på organisasjonen din.

Fornavn

Skriv inn fornavnet ditt.

Etternavn

Skriv inn etternavnet ditt.

Forbokstaver

Skriv inn initialene dine.

Postnr./poststed

Skriv inn gateadressen din.

Postnr.

Skriv postnummeret ditt i dette feltet.

Poststed

Skriv inn navnet på byen du bor i.

Land

Skriv inn landet ditt.

Land/region

Skriv inn delstaten din.

Tittel

Skriv tittelen din i dette feltet.

Stilling

Skriv inn hvilken stilling du har i firmaet.

Tlf. (privat)

Skriv inn det private telefonnummeret ditt i dette feltet.

Tlf. (jobb)

Skriv inn telefonnummeret til arbeidet ditt i dette feltet.

Faks

Skriv inn faksnummeret ditt i dette feltet.

E-post

Skriv inn e-postadressen din. For eksempel, my.name@my.provider.com

Kryptografi

Angi den foretrukne offentlige nøkkelen for OpenPGP-kryptering og digital signatur. Disse foretrukne nøklene blir forhåndsvalgt i nøkkelvalgsdialogen hver gang du signerer eller krypterer et dokument, slik at du ikke trenger å velge de på nytt, hver gang du signerer.

OpenPGP-signeringsnøkkel

Velg OpenPGP-nøkkelen din fra rullegardinlisten for signering av ODF-dokumenter.

Krypteringsnøkkel for OpenPGP

Velg OpenPGP-tasten din fra rullegardinlisten for kryptering av ODF-dokumenter.

Ved kryptering av dokumenter, alltid krypter til seg selv

Merk denne avkrysningsruten for også å kryptere filen med den offentlige nøkkelen, slik at du kan åpne dokumentet med din private nøkkel.

warning

Hold dette valget valgt , hvis du noen gang vil kunne dekryptere dokumenter du har kryptert for andre mennesker.


Supporter oss!