LibreOffice

Bruk dette dialogvinduet til å lage generelle innstillinger for arbeid med LibreOffice. Informasjonen dekker emner som brukerdata, lagring, utskrift, stier til viktige filer og mapper og standardfarger. Disse innstillingene blir lagret automatisk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice


Brukerinformasjon

Her kan du skrive inn eller endre brukerinformasjon. En del av informasjonen kan allerede ha blitt endret av brukeren under installering av LibreOffice.

Generelt

Brukes til å angi generelle innstillinger for LibreOffice.

Vis

Spesifiserer visningsinnstillingene

Utskriftsinnstillinger

Angir innstillinger for skriveroppsettet.

Stier

Dette avsnittet inneholder standardstier til viktige mapper i LibreOffice. Stiene kan endres av brukeren.

Skrifter

Erstatter en font med fonten du velger. Erstatningsfonten kan brukes til visning på skjermen, eller både til visning på skjerm og utskrift. Erstatningen endrer ikke fontinnstillingene som er lagret i dokumentet.

Sikkerhet

Velg sikkerhetsinnstillinger for å lagre dokumenter, for nettilkoblinger og for å åpne dokument som inneholder makroer.

Programvarefarger

Velger farger for brukergrensesnittet i LibreOffice. Du kan lagre de gjeldende innstillingene som et fargeoppsett og laste dem inn senere.

Tilgjengelighet

Angir innstillinger som gjør programmene i LibreOffice enklere tilgjengelig for brukere som har nedsatt syn, nedsatt førlighet i hendene eller andre funksjonshemninger.

Java

Angir støttealternativene for Java-applikasjoner i LibreOffice, inkludert hvilket Java Runtime Environment (JRE) som skal brukes. Den spesifiserer også om eksperimentelle (ustabile) funksjoner skal brukes som makroopptak og tilgang til ekspertkonfigurasjon.

Basic IDE

Definerer innstillingene for Basic IDE (Integrated Development Environment) for å hjelpe til med å redigere makroer i Basic.

Nettoppdatering

Angir noen alternativer for automatisk varsling og nedlasting av nettoppdateringer til LibreOffice.

OpenCL

OpenCL er en teknologi for å fremskynde beregningen av store regneark.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!