LibreOffice

Bruk dette dialogvinduet til å lage generelle innstillinger for arbeid med LibreOffice. Informasjonen dekker emner som brukerdata, lagring, utskrift, stier til viktige filer og mapper og standardfarger. Disse innstillingene blir lagret automatisk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg → LibreOffice


Brukerinformasjon

Her kan du skrive inn eller endre brukerinformasjon. En del av informasjonen kan allerede ha blitt endret av brukeren under installering av LibreOffice.

Generelt

Brukes til å angi generelle innstillinger for LibreOffice.

Vis

Spesifiserer visningsinnstillingene

Utskriftsinnstillinger

Angir innstillinger for skriveroppsettet.

Stier

Dette avsnittet inneholder standardstier til viktige mapper i LibreOffice. Stiene kan endres av brukeren.

Skrifter

Erstatter en skrift med skrifta du velger. Erstatningsskrifta kan brukes bare til visning på skjermen, eller både til visning på skjermen og utskrift. Erstatninga endrer ikke skriftinnstillingene som er lagret i dokumentet.

Sikkerhet

Velg sikkerhetsinnstillinger for å lagre dokumenter, for nettilkoblinger og for å åpne dokument som inneholder makroer.

Programvarefarger

Velger farger for brukergrensesnittet i LibreOffice. Du kan lagre de gjeldende innstillingene som et fargeoppsett og laste dem inn senere.

Tilgjengelighet

Angir innstillinger som gjør programmene i LibreOffice enklere tilgjengelig for brukere som har nedsatt syn, nedsatt førlighet i hendene eller andre funksjonshemninger.

Java

Specifies the support options for Java applications in LibreOffice, including which Java Runtime Environment (JRE) to use. It also specifies whether to use experimental (unstable) features such as macro recording and access expert configuration.

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Nettoppdatering

Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to LibreOffice.

OpenCL

OpenCL is a technology to speed up calculation on large spreadsheets.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!