Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Alle innstillinger lagres automatisk. Du kan utvide en oppføring ved å enten dobbeltklikke på denne oppføringen eller klikke på plusstegnet. Hvis du vil trekke sammen oppføringen, kan du klikke på minustegnet eller dobbeltklikke på oppføringen.

note

Du ser bare oppføringene som gjelder for gjeldende dokument. Hvis gjeldende dokument er et tekstdokument, ser du LibreOffice Writer-oppføringen, og så videre for alle moduler i LibreOffice.


For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra grensesnittet med faner:

På menyen øverst til høyre (☰), velg Alternativer.

Fra tastaturet:

Alt + F12


Knappene i dialogvinduet for innstillinger

OK

Lagrer endringene i siden og lukker innstillingsdialogen.

Avbryt

Lukker dialogvinduet for innstillinger og tilbakestiller alle endringene som har blitt gjort.

Bruk

Bruker de endrede eller valgte verdiene uten å lukke dialogboksen Alternativer.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt når de først er endret. Du må enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog åpne dialogvinduet på nytt.


Hjelp

Åpner hjelp for instillingssiden som visest.

LibreOffice

Bruk dette dialogvinduet til å lage generelle innstillinger for arbeid med LibreOffice. Informasjonen dekker emner som brukerdata, lagring, utskrift, stier til viktige filer og mapper og standardfarger.

Last inn / lagre

Angir generelle innstillinger for innlasting og lagring.

Språk og lokale insstillinger

Definerer egenskapene for flere språk.

LibreOffice Writer

Disse innstillingene bestemmer hvordan tekstdokumenter som er laget i LibreOffice blir behandlet. Det er også mulig å velge innstillinger for gjeldende tekstdokument.

LibreOffice Writer/Web

Velg grunninnstillingene for LibreOffice-dokumenter i HTML-format.

LibreOffice Calc

Definerer ulike innstillinger for regneark, innhold som skal vises og markørretningen etter en celleoppføring. Du kan også definere sorteringslister, bestemme antall desimaler og innstillingene for registrering og utheving av endringer.

LibreOffice Impress

Angir forskjellige innstillinger for alle nye presentasjoner. Du kan angi hvilket innhold som skal vises, hvilken måleenhet som skal brukes, og om du vil bruke rutenett og justering av dette.

LibreOffice Draw

Her kan du angi innstillinger for tegnedokumenter. Du kan angi hvilket innhold som skal vises på sidene, hvilken målestokk som skal brukes, om du vil bruke rutenett og justering av dette, hva slags innhold som skal skrives ut som standard og mye mer.

LibreOffice Math

Definerer utskriftsformatet og utskriftsalternativene for alle nye formeldokumenter. Disse alternativene gjelder når du skriver ut en formel direkte fra LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Definerer de generelle innstillingene for datakildene i LibreOffice.

Diagrammer

Definerer de generelle innstillingene for diagrammer.

Internett

Angir Internett-innstillingene.

Supporter oss!