Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Form.

Fra grensesnittet med faner:

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn Form

Sett inn form


Linje

Denne undermenyen inneholder rette linjer, frihåndsformer, kurver og mangekanter.

Grunnleggende former

Denne undermenyen inneholder enkle former som rektangel, sirkel, trekant, femkant, sekskant, åttekant, sylinder og terning.

Symbolformer

Denne undermenyen inneholder symbolformer som smilefjes, hjerter, sol, måne, blomst, puslespill, fasettkanter og parenteser.

Blokker piler

Denne undermenyen inneholder blokkpil former som høyrepil, delt pil, sirkulær pil og flere.

Flytskjema

Denne undermenyen inneholder flytskjemaformer som prosess, beslutning, data, dokument, terminator og flere.

Snakkeboble-former

Denne undermenyen inneholder snakkeboble-former som rektangulær, avrundet rektangulær, rund, sky og mer.

Stjerner og bannere

Denne undermenyen inneholder stjerne- og bannerformer som flerstrålestjerner, ruller og flere.

Supporter oss!