Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

Linje

Denne undermenyen inneholder rette linjer, frihåndsformer, kurver og mangekanter.

Linje

Tegn en rett linje. For at retningen på linjen skal endres i steg på 45 grader, hold «Shift»-tasten nede når du drar med musen.

Grunnleggende

Denne undermenyen inneholder enkle former som rektangel, sirkel, trekant, femkant, sekskant, åttekant, sylinder og terning.

Symbol

Denne undermenyen inneholder symbolformer som smilefjes, hjerter, sol, måne, blomst, puslespill, fasettkanter og parenteser.

Supporter oss!