Skjemaer undermeny

Inneholder kommandoer for å aktivere skjemadesignmodus, aktivere/deaktivere kontrollveivisere og sette inn skjemakontroller i dokumentet ditt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – Skjemaer.


Utformingsmodus

Aktiver eller deaktiver utformingsmodus.

Kontroll veivisere

Aktiver eller deaktiver kontrollveivisere

Egenskaper for kontrollelement

Åpner en dialogboks for redigering av egenskapene til en valgt kontroll.

Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hører til.

Aktiveringsrekkefølge

Åpner Tab-rekkefølge-dialogen slik at du kan endre i hvilken rekkefølge kontrollfeltene får fokus i når brukeren trykker på Tabtasten.

Legg til felt

Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.

Åpne i utformingsmodus

pner skjemaer i Designmodus slik at skjemaet kan redigeres.

Automatisk fokus på kontrollelement

Aktiver eller deaktiver Automatisk kontroll fokus

Supporter oss!