LibreOffice og Internett

Denne delen inneholder informasjon om Internett. De viktigste termene er forklart i Internett-ordboka.

Nettsider

Hvis du vil lage en ny nettside for visning på internett, kan du åpne et nytt HTML-dokument ved å velge Fil → Ny.

Supporter oss!