Java-plattformstøtte

LibreOffice støtter Java-plattformen, som kan brukes til å kjøre programmer, miniprogrammer og komponenter som er basert på JavaBeans-arkitekturen.

For at LibreOfficeskal benytte Java plattformen, må du installere java JRE programvaren. Når du installerte LibreOffice, fikk du muligheten til å installere disse filene hvis de ikke allerede var installert. Du kan også installere disse filene nå hvis nødvendig.

Støtte for Java-plattformen må slås på i LibreOffice for å kunne kjøre Java-programmer.

Merknadsikon

Før du kan bruke en JDBC-driver, må du legge til klassestien den har. Velg → LibreOffice → Avansert og klikk på knappen "Klassesti". Re-start LibreOffice etter at du har lagt inn informasjonen om stien.


Merknadsikon

Din endring ved - LibreOffice - Avansert tab side vil bli brukt selv om Java Virtual Machine (JVM), a allerede kjører. Etterendring av klassestien må du starte om igjen LibreOffice. Det samme gjelder forendringer under - Internet - Proxy. Kun de to boksene "Http Proxy" og "Ftp Proxy" og deres porterkrever ikke omstart. De bloir evaluerte når du klikker OK.


Supporter oss!