Punktredigeringslinjen

Rediger poeng vises når du velger et polygonobjekt og klikker Rediger punkt .

Disse funksjonene lar deg redigere punktene i en kurve eller et objekt som er gjort om til en kurve. Følgende knapper finnes:

Rediger punkter

Med knappen Rediger punkter slår du på og av redigeringsmodusen for Bézier-objekter. I redigeringsmodus kan du velge enkeltpunkter i tegneobjektet.

Ikon Redigeringspunkter

Rediger punkter

Flytt punkter

Slår på en modus der du kan flytte punkter. Musepekeren viser en liten, tom firkant når den er i ro over et punkt. Dra punktet til en annen posisjon. Kurven på begge sider av punktet følger bevegelsen, og den delen av kurven som er mellom de neste punktene, endrer form.

Pek på kurven mellom to punkter eller i en lukket kurve, og dra med musa for å flytte hele kurven uten å endre på formen.

Ikon Flyttepunkter

Flytt punkter

Sett inn punkter

Slår på innsettingsmodus. Denne modusen lar deg sette inn punkter. Du kan også flytte punkter på samme måte som i flyttemodusen. Du setter inn et punkt ved å trykke på kurven mellom to punkter, for så å flytte musa litt mens du holder nede museknappen. Punktet er et mykt punkt, og linjene til kontrollpunktene er parallelle og forblir parallelle ved flytting.

Hvis du vil lage et hjørnepunkt, må du først sette inn et mykt eller et symmetrisk punkt. Etterpå kan du gjøre dette om til et hjørnepunkt med funksjonen Hjørnepunkt.

Ikon Innsettingspunkter

Sett inn punkter

Slett punkter

Bruk knappen Slett punkter til å slette ett eller flere valgte punkter. Du kan velge flere punkter samtidig ved å holde inne «Shift»-tasten mens du klikker punktene for å merke dem.

Merk punktene som skal slettes før du trykker på denne knappen. Du kan også trykke «Delete»-tasten.

Ikon Slett punkter

Slett punkter

Del kurve

Knappen Del kurve deler en kurve. Merk punktet eller punktene der du vil dele kurven, og trykk på denne knappen.

Ikon delt kurve

Del kurve

Gjør om til kurve

Gjør om en kurve til en rett linje eller en rett linje til en kurve. Hvis du velger et enkeltpunkt, blir kurven foran punktet gjort om. Hvis du velger to punkter, blir kurven mellom punktene gjort om. Velger du flere enn to punkter blir en ny del av kurven gjort om for hver gang du trykker på denne knappen. Hvis det er nødvendig, blir runde punkter gjort om til hjørnepunkter og hjørnepunkter gjort om til runde punkter.

Hvis en del av kurven er rett, har sluttpunktene høyst ett kontrollpunkt hver. De kan ikke gjøres om til runde punkter uten at den rette linjen blir gjort om til en kurve.

ikon Konvertering til kurve

Gjør om til kurve

Hjørnepunkt

Gjør om de valgte punktene til hjørnepunkter. Hjørnepunkter har to flyttbare kontrollpunkt som er uavhengige av hverandre. Derfor går ikke en kurvet linje rett gjennom et hjørnepunkt, men former seg som et hjørne.

Ikon Hjørnepunkt

Hjørnepunkt

Myk overgang

Gjør om et hjørnepunkt eller et symmetrisk punkt til et mykt punkt. Begge kontrollpunktene til hjørnepunktet blir justert parallelt og kan bare flyttes samtidig. Kontrollpunktene kan variere i lengde, slik at du kan variere krumninga.

Ikon Jevn overgang

Myk overgang

Symmetrisk overgang

Gjør om et hjørnepunkt eller et myktpunkt til et symmetrisk punkt. Begge kontrollpunktene til hjørnepunktet blir justert parallelt og er like lange. De kan bare flyttes samtidig, og krumninga er den samme i begge retninger.

Ikon Symmetrisk overgang

Symmetrisk overgang

Lukk Bézier

Lukker en linje eller en kurve. Du lukker en linje ved å forbinde det siste punktet med det første, som er markert med en større firkant.

Ikon Lukk Bézier

Lukk Bézier

Fjern punkter

Marker gjeldende punkt eller de valgte punkten for sletting. Dette skjer dersom punktet er på en rett linje. Om du gjør om en kurve eller en mangekant til en rett linje med Gjør om til kurve-ikonet, eller om du endrer en kurve med musa slik at punktet ligger på en rett linje, blir punktet fjernet. Du kan avgjøre fra hvilken side punktfjerningen skal skje . .

Ikon Eliminer poeng

Fjern punkter

Supporter oss!