Verktøylinje for skjemautforming

Verktøylinjen for skjemautforming blir vist så snart du velger et skjemaobjekt mens du jobber i utformingsmodus.

Velg

Ikon

Med denne knappen kan du sette musepekeren i valgmodus eller slå av denne modusen. Valgmodus brukes til å velge kontrollelementer i skjemaet.

Utformingsmodus på/av

Veksler designmodus på eller av. Denne funksjonen brukes til å bytte raskt mellom Design og brukermodus. Aktiver for å redigere skjemakontrollene, deaktiver for å bruke skjemakontrollene.

Ikon Designmodus

Utformingsmodus på/av

Egenskaper for kontrollelement

Åpner en dialogboks for redigering av egenskapene til en valgt kontroll.

Ikon Kontroll

Kontrollelement

Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Ikon Skjema

Skjema

Datastruktur

Angir datastrukturen i det gjeldende X-skjema-dokumentet.

Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hører til.

Ikon Skjemanavigator

Skjemastruktur

Legg til felt

Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.

Ikon Legg til felt

Legg til felt

Aktiveringsrekkefølge

Åpner Tab-rekkefølge-dialogen slik at du kan endre i hvilken rekkefølge kontrollfeltene får fokus i når brukeren trykker på Tabtasten.

Ikon Aktiveringsrekkefølge

Rekkefølge

Åpne i utformingsmodus

pner skjemaer i Designmodus slik at skjemaet kan redigeres.

Ikon åpne i designmodus

Åpne i utformingsmodus

Automatisk fokus på kontrollelement

Ikon

Hvis automatisk fokuskontroll er slått på vil det første skjema-kontrollelementet bli valgt når du åpner et nytt dokument. Hvis det ikke er på vil teksten bli valgt etter åpning. Den tabulator-rekkefølgen du har valgt bestemmer hva som er det første skjema-kontrollelementet.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Ikon posisjon og størrelse

Posisjon og størrelse

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike måter å forankre et objekt til dokumentet på.

Ikon Anker

Endre forankring

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Ikon Flytt Fremst

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon Send Bakerst

Flytt bakerst

Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

Ikon Gruppe

Gruppe

Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

Ikon deaktivere gruppe

Løs opp gruppe

Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem.

Ikon Bli med i Gruppe

Gå inn i gruppe

Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringen av enkeltelementer i et gruppeobjekt.

Ikon forlat gruppe

Gå ut av gruppe

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Vis rutenett

Angir innstillinger for Internett.

Ikon

Vis rutenett

Fest til rutenett

Angir om objektene bare skal kunne flyttes mellom rutenettpunkter.

Ikon

Fest til rutenettet

Hjelpelinjer ved flytting

Spesifiserer om hjelpelinjer skal vises når et objekt flyttes.

>Ikon

Hjelpelinjer under flytting

Supporter oss!