Verktøylinje for skjemautforming

Verktøylinja for skjemautforming blir vist så snart du velger et skjemaobjekt mens du jobber i utformingsmodus.

Velg

Icon

Med denne knappen kan du sette musepekeren i valgmodus eller slå av denne modusen. Valgmodus brukes til å velge kontrollelementer i skjemaet.

Utformingsmodus på/av

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Utformingsmodus på/av

Egenskaper for kontrollelement

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Kontrollelement

Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Icon Form

Skjema

Datastruktur

Angir datastrukturen i det gjeldende X-skjema-dokumentet.

Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hører til.

Icon Form Navigator

Skjemastruktur

Legg til felt

Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.

Icon Add Field

Legg til felt

Tabulatorrekkefølge

I dialogvinduet Tabulatorrekkefølge kan du endre i hvilken rekkefølge kontrollfeltene får fokus i når brukeren trykker på tabulatortasten.

Icon Activation Order

Rekkefølge

Åpne i utformingsmodus

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Åpne i utformingsmodus

Automatisk fokus på kontrollelement

Ikon

Hvis automatisk fokuskontroll er slått på vil det første skjema-kontrollelementet bli valgt når du åpner et nytt dokument. Hvis det ikke er på vil teksten bli valgt etter åpning. Den tabulator-rekkefølgen du har valgt bestemmer hva som er det første skjema-kontrollelementet.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Icon Position and Size

Posisjon og størrelse

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike måter å forankre et objekt til dokumentet på.

Icon Anchor

Endre forankring

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Icon Bring to Front

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Icon Send to Back

Flytt bakerst

Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

Icon Group

Gruppe

Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

Icon Ungroup

Løs opp gruppe

Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem.

Icon Enter Group

Gå inn i gruppe

Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringen av enkeltelementer i et gruppeobjekt.

Icon Exit Group

Gå ut av gruppe

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Vis rutenett

Angir innstillinger for Internett.

Ikon

Vis rutenett

Fest til rutenett

Angir om objektene bare skal kunne flyttes mellom rutenettpunkter.

Ikon

Fest til rutenettet

Hjelpelinjer ved flytting

Specifies whether to display guides when moving an object.

>Ikon

Hjelpelinjer under flytting

Supporter oss!