Verktøylinje for spørringsutforming

Når du lager eller redigerer en SQL-spørring, kan du bruke knappene i verktøylinjen for spørringsutforming til å kontrollere datavisningen.

De følgende knappene blir vist, avhengig av om spørringen eller visningen er laget på Utformingsfanen eller på SQL-fanen:

Kjør spørring

Kjører SQL-spørringen og viser resultatet. Funksjonen Kjør spørring lagrer ikke spørringa.

Kjør Spørring Ikon

Kjør spørring

Tøm spørring

Sletter spørringen. Alle tabeller vil bli fjernet fra utformingsvinduet.

Fjern spørring ikon

Tøm spørring

Slå på/av utformingsvisning

Vis spørringen i utformingsvisning eller i SQL-visning.

 Slå designvisning på/av-ikon

Slå på/av utformingsvisning

Legg til tabeller

Angir tabellene som skal settes inn i designvinduet. I dialogboksen Legg til tabeller velger du tabellene du trenger for den gjeldende oppgaven.

Legg til Tabellikon

Sett inn tabeller

Funksjoner

Viser Funksjon-raden i den nedre delen av designvisningen til Spørringsdesign-vinduet.

Funksjonsikon

Funksjoner

Tabellnavn

Viser Tabell-raden i den nedre delen av Spørringsdesign .

Ikon for tabellnavn

Tabellnavn

Alias

Viser Alias-raden i den nedre delen av Spørringsdesign.

Alias Ikon

Alias

Unike verdier

Utvider den opprettede valg-setningen til SQL Spørring i gjeldende kolonne ved parameteren DISTINCT. Konsekvensen er at identiske verdier som forekommer flere ganger, bare vises én gang.

Ikon for distinkte verdier

Unike verdier

Den følgende knappen finnes på SQL-fanen:

Kjør en SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skrive inn SQL-kommandoer som blir sendt direkte til en datakilde uten å gå veien om LibreOffice. Du må slå på visning av disse endringene hvis du vil gå tilbake til utformingsvisningen.

Kjør SQL-kommando direkte Ikon

Kjør en SQL-kommando direkte

Supporter oss!