Verktøylinje for spørringsutforming

Når du lager eller redigerer en SQL-spørring, kan du bruke knappene i verktøylinjen for spørringsutforming til å kontrollere datavisningen.

De følgende knappene blir vist, avhengig av om spørringen eller visningen er laget på Utformingsfanen eller på SQL-fanen:

Kjør spørring

Kjører SQL-spørringen og viser resultatet. Funksjonen Kjør spørring lagrer ikke spørringa.

Run Query Icon

Kjør spørring

Tøm spørring

Sletter spørringen. Alle tabeller vil bli fjernet fra utformingsvinduet.

Clear Query Icon

Tøm spørring

Slå på/av utformingsvisning

Vis spørringen i utformingsvisning eller i SQL-visning.

 Switch Design View On/Off Icon

Slå på/av utformingsvisning

Legg til tabeller

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Legg til Tabellikon

Sett inn tabeller

Funksjoner

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Funksjoner

Tabellnavn

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Tabellnavn

Alias

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Alias

Unike verdier

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Unike verdier

Den følgende knappen finnes på SQL-fanen:

Kjør en SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skrive inn SQL-kommandoer som blir sendt direkte til en datakilde uten å gå veien om LibreOffice. Du må slå på visning av disse endringene hvis du vil gå tilbake til utformingsvisningen.

Run SQL command directly Icon

Kjør en SQL-kommando direkte

Supporter oss!