Navigasjonslinje for skjema

Navigasjonslinjen for skjema inneholder knapper du kan bruke til å redigere databasetabeller og styre hvordan data vises. Verktøylinjen vises nederst i dokumenter som inneholder felter som er knyttet til en database.

Du kan bruke navigasjonslinjen for skjema til å gå fram og tilbake i poster, og til å sette inn eller slette poster. Hvis dataene er lagret i et skjema, overføres endringene til databasen. Navigasjonslinjen for skjema inneholder også funksjoner for sortering, filtrering og søk i dataposter.

tip

Du kan bruke navigasjonslinjeknappen på verktøylinjen Flere kontrollelementer hvis du vil legge til en navigasjonslinje i et skjema.


note

Navigasjonslinjen er bare synlig for skjemaer som er koblet til en database. I Designvisning av et skjema, er navigasjonslinjen ikke tilgjengelig. Se også Datatabell.


Du kan velge hvordan dataene skal vises ved hjelp av funksjonene for sortering og filtrering. De opprinnelige tabellene blir ikke endret.

Sorteringsrekkefølgen eller filteret som brukes, blir lagret sammen med dokumentet. Hvis et filter er i bruk, er knappen Bruk filterNavigasjonslinjen aktiv. Du kan også velge sortering og filtrering i dokumentet ved hjelp av dialogvinduet Skjemaegenskaper. Velg Skjemaegenskaper – Data – egenskaper Sorter og Filtrer.)

note

Hvis et skjema er laget ut fra en SQL-setning (se Skjemaegenskaper, fanen DataDatakilde), vil funksjonene for filtrering og sortering bare være tilgjengelige når SQL-setninga viser til bare en tabell og ikke er skrevet i lokal SQL-modus.


Finn post

Lar gjennom databasetabeller og skjemaer. I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

Finn post ikon

Søk etter post

Absolutt post

Viser hvilken post som er i bruk nå. Skriv inn et tall for å se posten med dette nummeret.

Første post

Ikon Første Post

Går til første post.

Forrige post

Ikon Forrige Post

Går til forrige post.

Neste post

Ikon Neste Post

Går til neste post.

Siste post

Ikon Siste Post

Går til siste post.

Ny post

Ikon Ny Post

Lager en ny post.

Lagre post

Ikon

Lagrer en ny dataoppføring. Endringa blir registrert i databasen.

Angre: Innskriving

ikon Angre datainntasting

Lar deg angre en dataoppføring.

Slett post

Ikon Slett Post

Sletter en post. Du vil bli bedt om en bekreftelse.

Oppdater

Oppdater skjermbildet. I et flerbrukermiljø sikrer slik oppdatering at de nyeste dataene blir vist.

Ikon Oppdater

Oppdater

Oppdateri Kontroll

Ikon Oppdateri Kontroll

Oppdater gjeldene kontroll

Sorter

Angi sorteringskriteriene for datavisningen.

Sorteringsrekkefølge-ikon

Sorteringsrekkefølge

Sorter stigende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (A – Z) og tallfelter sorteres i stigende rekkefølge (0 – 9).

Ikon Sorter Stigende

Sorter stigende

Sorter synkende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (Z – A), og tallfelter sorteres i synkende rekkefølge (9 – 0).

Ikon Sorter Fallende

Sorter synkende

Autofilter

Filtrerer postene etter innholdet i det valgte datafeltet.

Ikon Autofilter

Autofilter

Bruk filter

Bytt mellom filtrert og ufiltrert visning av tabellen.

Ikon skjemafilter

Bruk filter

Skjemabaserte filtre

Få databasetjeneren til å filtrere de synlige dataene ut fra bestemte kriterier.

Ikon skjemafilter

Skjemabaserte filtre

Tilbakestill filter/sortering

Avbryt filterinnstillingene og vis alle oppføringene i denne tabellen.

Ikon

Tilbakestill filter/sortering

Datakilde som tabell

Slå på eller av tilleggsvisning av tabellen i skjemavisningen. Når funksjonen Datakilde som tabell er slått på, blir tabellen vist ovenfor skjemaet.

Ikon

Datakilde som tabell

Supporter oss!