Tabelldatalinjen

Bruk tabelldatalinjen til å styre hvordan data vises.

Dataene blir vist filtrert helt til du endrer eller fjerner sorteringen eller filtreringskriteriene. Hvis et filter er i bruk, er knappen Bruk filterTabelldatalinjen aktiv.

Lagre post

Lagrer den gjeldende posten i databasetabellen. Du finner knappen Lagre post tabelldatalinjen.

Ikon

Lagre post

Rediger data

Slår redigeringsmodus for databasetabellen av eller på.

Ikon

Rediger data

Angre

Reverserer den siste kommandoen eller den siste oppføringen du skrev. For å velge kommandoen du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Angre-ikonet på Standard-linjen.

Ikon

Angre: Innskriving

Søk etter post

I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

Finn post ikon

Søk etter post

Oppdater

Oppdater skjermbildet. I et flerbrukermiljø sikrer slik oppdatering at de nyeste dataene blir vist.

Ikon Oppdater

Oppdater

Sorteringsrekkefølge

Angi sorteringskriteriene for datavisningen.

Sorteringsrekkefølge-ikon

Sorteringsrekkefølge

Sorter stigende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (A – Z) og tallfelter sorteres i stigende rekkefølge (0 – 9).

Ikon Sorter Stigende

Sorter stigende

Sorter synkende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (Z – A), og tallfelter sorteres i synkende rekkefølge (9 – 0).

Ikon Sorter Fallende

Sorter synkende

Autofilter

Filtrerer postene etter innholdet i det valgte datafeltet.

Ikon Autofilter

Autofilter

Bruk filter

Bytt mellom filtrert og ufiltrert visning av tabellen.

Ikon skjemafilter

Bruk filter

Standardfilter

Endre filterinnstillingene.

Ikon

Standardfilter

Tilbakestill filter/sortering

Avbryt filterinnstillingene og vis alle oppføringene i denne tabellen.

Ikon

Tilbakestill filter/sortering

Data til tekst

Setter alle felter i den merkede posten inn i det gjeldende dokumentet der skrivemerket står.

Ikon

Data til tekst

Data til felter

Oppdaterer innholdet i de eksisterende databasefeltene med de merkede postene. Data til felt -ikonet er bare tilgjengelig hvis gjeldende dokument er et tekstdokument.

Ikon

Data til felter

Brevfletting

Starter brevveiviseren for å lage standardbrev.

Ikon

Brevfletting

Datakilden til dette dokumentet

Viser, i datakildeleseren, tabellen som er koblet til gjeldende dokument.

Ikon

Datakilden til dette dokumentet

Utforsker på/av

Slår av eller på vising av datakildeutforskeren. Utforsker på/av-knappen finner du på verktøylinjen for tabelldata.

Ikon

Utforsker på/av

Supporter oss!