Tabelldatalinja

Bruk tabelldatalinja til å styre hvordan data vises.

Dataene blir vist filtrert helt til du endrer eller fjerner sorteringa eller filtreringskriteriene. Hvis et filter er i bruk, er knappen Bruk filterTabelldatalinja aktiv.

Lagre post

Lagrer den gjeldende posten i databasetabellen. Du finner knappen Lagre post tabelldatalinjen.

Ikon

Lagre post

Rediger data

Slår redigeringsmodus for databasetabellen av eller på.

Ikon

Rediger data

Angre

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ikon

Angre: Innskriving

Søk etter post

I skjemaer og databasetabeller kan du lete gjennom datafelter, listebokser og avkryssingsbokser for bestemte verdier.

Finn post ikon

Søk etter post

Oppdater

Oppdater skjermbildet. I et flerbrukermiljø sikrer slik oppdatering at de nyeste dataene blir vist.

Ikon

Oppdater

Sorteringsrekkefølge

Angi sorteringskriteriene for datavisningen.

Sorteringsikon

Sorteringsrekkefølge

Sorter stigende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (A – Z) og tallfelter sorteres i stigende rekkefølge (0 – 9).

Ikon Sorter Stigende

Sorter stigende

Sorter synkende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (Z – A), og tallfelter sorteres i synkende rekkefølge (9 – 0).

Ikon Sorter Fallende

Sorter synkende

Autofilter

Filtrerer postene etter innholdet i det valgte datafeltet.

Ikon

Autofilter

Bruk filter

Bytt mellom filtrert og ufiltrert visning av tabellen.

>Ikon

Bruk filter

Standardfilter

Endre filterinnstillingene.

Ikon

Standardfilter

Tilbakestill filter/sortering

Avbryt filterinnstillingene og vis alle oppføringene i denne tabellen.

Ikon

Tilbakestill filter/sortering

Data til tekst

Setter alle felter i den merkede posten inn i det gjeldende dokumentet der skrivemerket står.

Ikon

Data til tekst

Data til felter

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Ikon

Data til felter

Brevfletting

Starter brevveiviseren for å lage standardbrev.

Ikon

Brevfletting

Datakilden til dette dokumentet

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Ikon

Datakilden til dette dokumentet

Utforsker på/av

Slår av eller på vising av datakildeutforskeren. Utforsker på/av-knappen finner du på verktøylinja for tabelldata.

Ikon

Utforsker på/av

Supporter oss!