Statuslinja i LibreOffice Basic-dokumenter

Statuslinja viser informasjon om det åpne LibreOffice Basic-dokumentet.

Dokumentinformasjon

Viser informasjon om dette LibreOffice Basic-dokumentet. Navnene på dokumentet, biblioteket og modulen blir vist med punktum i mellom.

Endret dokument

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Posisjon i dokumentet

Viser den gjeldende plasseringen til markøren i et LibreOffice Basic-dokument. Radnummeret står først, så kolonnenummeret.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Supporter oss!