Statuslinjen i LibreOffice Basic-dokumenter

Statuslinjen viser informasjon om det åpne LibreOffice Basic-dokumentet.

Dokumentinformasjon

Viser informasjon om dette LibreOffice Basic-dokumentet. Navnene på dokumentet, biblioteket og modulen blir vist med punktum i mellom.

Endret dokument

Hvis endringer i dokumentet ennå ikke er lagret, vises en "*" i dette feltet på Status-linjen. Dette gjelder også nye, ennå ikke lagrede dokumenter.

Posisjon i dokumentet

Viser den gjeldende plasseringen til markøren i et LibreOffice Basic-dokument. Radnummeret står først, så kolonnenummeret.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Supporter oss!