Verktøylinje for tabeller

Verktøylinjen for tabeller inneholder funksjonene du trenger for å jobbe med tabeller. Verktøylinjen vises når du flytter skrivemerket inn i en tabell.

Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

Ikon

Tabell

Linjestil

Trykk her for å åpne verktøylinjen Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ikon

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å åpne verktøylinjen for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen på et objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinjen)

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Områdestil / områdefylling

Velg den fylltypen du vil bruke på tegneobjektet.

Slå sammen celler

Slår sammen innholdet av de valgte tabellcellene til en enkelt celle.

Slå sammen celler

Slå sammen celler

Del celler

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Del celler

Del celler

Optimer

Åpne en verktøylinje som inneholder funksjoner for å optimere rader og kolonner i tabeller.

Optimer

Beste størrelse

Øverst

Plasser innholdet øverst i cellen.

Midtstill loddrett

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Nederst

Plasser innholdet nederst i cellen.

Sett inn rader

Setter inn én eller flere rader i tabellen, under skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en rad ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Rader) eller ved å merke mer enn en rad før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye radene du setter inn, samme høyde som radene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn rad

Sett inn kolonne

Setter inn én eller flere kolonner i tabellen, etter skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en kolonne om gangen ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Kolonner) eller ved å merke mer enn en kolonne før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye kolonnene du setter inn, samme relative bredde som kolonnene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn kolonne

Slett rad

Sletter de valgte radene i tabellen.

Ikon

Slett rad

Slett kolonne

Sletter de valgte kolonnene i tabellen.

Ikon

Slett rader

Tabellutforming

Åpner Tabellutformingen. Dobbel-klikk en forhåndsvisning for å formatere tabellen.

Ikon

Tabellutforming

Tabellegenskaper

Spesifiserer egenskapene av den valgte tabellen, for eksempel, fonter, font effekter, kanter og bakgrunn

Supporter oss!