Distribuere et XML-filter som en pakke

Du kan distribuere et XML-filter til flere brukere ved å bruke et spesielt pakkeformat.

For å lagre et XML-filter som en pakke

Merknadsikon

Dialogvinduet Innstillinger for XML-filter er kun tilgjengelig når et tekstdokument er åpent.


  1. I Writer, velg Verktøy → Innstillinger for XML-filter.

  2. Velg filteret som du vil distribuere og klikk på Lagre som pakke.

For å innstallere et XML-filter fra en pakke

Merknadsikon

Dialogvinduet Innstillinger for XML-filter er kun tilgjengelig når et tekstdokument er åpent.


  1. I Writer, velg Verktøy → Innstillinger for XML-filter.

  2. Klikk på Åpne pakke og velg pakkefilen med det filteret du vil installere.

Lage et XML-filter

  1. I Writer, velg Verktøy → Innstillinger for XML-filter.

  2. Velg filteret du vil slette, og trykk på Slett.

Supporter oss!