Lage XML-filtere

Lage et XML-filter for LibreOffice

Når du lager et XML-filter for LibreOffice, må du utforme et XSLT-stilark som kan konvertere til og fra OpenDocument XML-filformatet.

Tipsikon

Du finner mer om OpenDocument XML-formatet på https://xml.openoffice.org/.


Hvis du vil, kan du inkludere en mal med filteret ditt for å legge til LibreOffice-stiler i et XML-dokument som du importerer.

Opprette et XML-filter

 1. Opret et XSLT-transformationstypografiark, som mapper elementerne i det eksterne XML format til elementerne i OpenDocument-filformat og tilbage igen.

 2. Lag en mal som tildeler LibreOffice-stiler til elementer i det eksterne XML-formatet når du importerer en fil i dette formatet til LibreOffice

 3. I LibreOffice Writer, lag et tekstdokument, og velg Verktøy → Innstillinger for XML-filter.

 4. Klikk Ny.

 5. I dialogvinduet XML-filter, klikk på fanen Generelt, og angi egenskapene for filteret.

 1. På fanebladet Omgjøring skal du angi omgjøringsegenskapene for filteret.

 1. Klikk OK.

Teste et XML-filter

Du kan utføre grunnleggende tester av et tilpasset XML-filter i LibreOffice.

Merknadsikon

Dokumentet endres ikke av disse testene.


 1. Lage eller åpne et tekstdokument.

 2. Velg Verktøy → Innstillinger for XML-filter.

 3. I listen over filtre, velg filteret som du vil teste, og klikk på Test XSLT'-er.

 4. For å teste ut et Eksportfilter, gjør dette i området Eksporter i dialogvinduet:

 1. For å teste et Importfilter skal du klikke på Bla gjennom i området Importer i dialogvinduet, velge et dokument og klikke på Åpne.

Supporter oss!