XML-skjemadokumenter (XForms)

XForms er en ny type vevskjemaer som er utviklet av World Wide Web Consortium. XForm-modellen er beskrevet i Extensible Markup Lanuage (XML). Modellen bruker separate deler for å beskrive hva et skjema gjør og hvordan det ser ut. Du kan se spesifikasjonen for XForms på: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Arbeide med XForms

I LibreOffice er et XForms-dokument en spesiell type Writer-dokument. Utformingsmodus for et XForm-dokument har ekstra verktøylinjer og felt.

Når du har laget og lagret et XForms-dokument, kan du åpne dokumentet, fylle ut skjemaet, og sende inn endringene til en tjener.

Lage et nytt XForms-dokument

  1. Velg Filer → Ny → XML-skjemadokument.

    XForms-utformingsvinduet åpner i et tomt Writer-dokument.

  2. Utform skjemaet ditt.

Åpning av et XForms-dokument

Redigering av et XForms-dokument

Åpne XForms-dokumentet og bruk følgende verktøylinjer og vinduer:

Supporter oss!