Endre arbeidsmappe

Når du starter et dialogvindu for å åpne eller lagre et dokument, viser LibreOffice først arbeidsmappen. For å endre mappen:

  1. Velg → LibreOffice → Stier.

  2. Klikk på Mine dokumenter og klikk på knappen Rediger eller dobbeltklik på Mine dokumenter.

  3. IVelg Stidialogen, vel arbeidsmappen du ønsker og klikk Velg.

Du bruker også denne prosedyren til å endre katalogen som vises av LibreOffice når du vil sette inn en grafikk. Velg - LibreOffice - Stier - Bilder, følg deretter steg 3.

Supporter oss!