Andre direkte formatering i et dokument

Du kan angre alle formateringer som ikke har blitt laget med stiler ved hjelp av noen enkle steg

Formatering direkte og med stiler

En stil er et sett med formateringsattributter, gruppert og identifisert med et navn (stilnavnet). Når du bruker en stil på et objekt, formateres objektet med stilens attributter. Flere objekter av samme type kan ha samme stil. Som en konsekvens, når du endrer settet med formateringsattributter for stilen, vil alle objekter som er knyttet til stilen også endre formateringsattributtene tilsvarende. Bruk stiler til å formatere et stort sett med avsnitt, celler og objekter og få en bedre administrering av dokumenter.

Når du ikke bruker stiler, men bruker formateringsattributter direkte på deler av tekst, kalles dette Direkte formatering (også kalt manuell formatering). Formateringen brukes bare på det valgte området av dokumentet. Hvis dokumentet har flere avsnitt, rammer eller et annet objekt, bruker du direkte formatering på hvert objekt. Direkte formatering er tilgjengelig med Format-menyen og med formateringsverktøylinjen.

Et direkte formateringsattributt brukt på et objekt overstyrer det tilsvarende attributtet til stilen som er brukt på objektet.

Fjerne all direkte formatering i et LibreOffice Writer-dokument.

  1. Trykk +A for å velge hele teksten.

  2. Velg Format → Standardformatering.

Fjerne all direkte formatering i et LibreOffice Calc-regneark

  1. Klikk den første og siste arkfanen, samtidig som du trykker Shift, for å velge alle arkene.

  2. Trykk +A for å velge hele teksten.

  3. Velg Format → Standardformatering.

Fjern all direkte formatering i en LibreOffice presentasjon

  1. Klikk på fanen Disposisjon for å åpne disposisjonsvisning.

  2. Trykk +A for å velge hele teksten.

  3. Velg Format → Standardformatering.

Supporter oss!