Dagens tips

Dagens tips-dialogen viser nyttige tips for brukeren.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Hjelp - Vis dagens tips.


Settet med tips er samlet inn fra flere LibreOffice-fellesskapsnettsider, og oppdateres for hver nye versjon av programvaren.

note

Dagens tips er ikke spesifikk for den aktuelle modulen.


Vis tips om oppstart

Viser en dialogboks med et tilfeldig tips ved oppstart av LibreOffice.

Neste tips

Viser et annet dagens tips i samme dialogboks.

OK

Lukk dialogboksen Dagens tips.

Supporter oss!