Bytte mellom Sett inn modus og Overskriv modus

Med musa:

På statuslinjen, klikk på området som angir den aktuelle tilstanden for å bytte til en annen:

Supporter oss!