Endre tekstfargen

Klikk på pilen ved siden av Skriftfarge-ikonet for å aktivere en verktøylinje der du kan velge mellom en rekke farger.

Ikon Fontfarge

Skriftfarge

Ikon Fyllstil

Det følgende gjelder bare for LibreOffice Writer: Hvis du klikker på knappen med ett kort klikk og ingen tekst er valgt, endres pekerens utseende og vises som en malespann. Bruk dette malespannet med knappen nedtrykt for å dra på tvers av et tekstområde. Dette tekstområdet får den valgte fargen. Funksjonen er slått på så lenge knappen er trykket, eller til du klikker uten å dra, eller til du trykker på Escape.

Dette gjelder for alle programmer (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress): Velg teksten som skal ha en annen farge, klikk så på fargen du ønsker på verktøylinjen.

Supporter oss!